w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-02

Sjukförsäkringsutredningens förslag om förlängd sjuklöneperiod

Om man genomför förslaget kommer man att avsevärt försvåra för många att få, och att byta jobb. Om du på något sätt tros ha större risk att bli sjuk så kommer du att sorteras bort vid ett anställningsförfarande. Vi kommer att få en arbetsmarknad för unga, starka och friska människor, alla andra hamnar utanför. Tidigare sjukdagar kommer att räknas med när du jämförs med andra jobbsökare. Tänk efter, är du ung och frisk? Har du varit sjuk och stannat hemma under de senaste åren? Tror du att du kommer att hamna i andrasortering?

Det är frågan om det inte är illa nog redan nu med två veckor som arbetsgivaren betalar.


Till SAF

2000-12-19

SAF avvisar sjukförsäkringsutredningens förslag om förlängd sjuklöneperiod:
Bekvämt för staten, men förödande för företagens möjligheter att anställa!

- Att förlänga sjuklöneperioden från 14 till 60 dagar är ett bekvämt sätt för staten att sänka sina kostnader på företagens bekostnad. Utredaren Jan Rydh vill spara pengar åt staten genom att ge företagen ett ökat direkt betalningsansvar och en ökad administration vid sjukfrånvaro. Utredaren försvarar förslaget med arbetsgivarnas ansvar för arbetsmiljön, men det är en vanföreställning att de flesta sjukdomar och olycksfall orsakas av arbetet. SAF säger därför nej till förslaget om förlängd sjuklöneperiod.

Det säger Sverker Rudeberg, ansvarig för socialförsäkringsfrågor i SAF, med anledning av att sjukförsäkringsutredningen i dag lade sitt slutbetänkande.

- Den ekonomiska risken med att anställa skulle öka. Många företag skulle avstå och i stället söka andra lösningar för att få arbete utfört. Företag som ändå vill anställa tvingas att undersöka arbetssökandes sjukfrånvaro på ett helt annat sätt än vad som nu är fallet. Utredaren har insett att många skulle få svårt att få jobb, men hans förslag om att ta bort sjukförsäkringsavgiften för medarbetare över 55 år löser inte problemet.

- Att utredaren föreslår ett högkostnadsskydd för småföretagens sjuklönekostnader förändrar inte SAFs avvisande inställning till en förlängning av sjuklöneperioden. Längre sjukfrånvaro har helt andra orsaker än korttidsfrånvaro. Ett högkostnadsskydd krävs dock redan för nuvarande sjuklöneperiod.

- Socialförsäkringarna bör i stället göras mer försäkringsmässiga och innehålla tydliga självrisker. I princip bör kostnaden delas mellan företag och medarbetare. Avgifter som inte motsvaras av förmåner måste också försvinna.

För ytterligare information:
Sverker Rudeberg, Bo Sundén, tfn 08-762 60 00
sverker.rudeberg@saf.se
bo.sunden@saf.se


Källa: SVT Text
http://www.svt.se/texttv/

NYHETSBAKGRUND 19 DECEMBER

Sjukförsäkringsutredningens förslag

Fakta: Sjukskrivningarna