Valanalysgruppen (s) missade huvudorsaken

Socialdemokratiska valanalysgruppen har i sin rapport en svidande kritik mot valrörelsens slutskede, men inte med ett ord offentligt berört den viktigaste anledningen till valnederlaget 1998 - det största historiska SVEK arbetarrörelsen upplevt mot sina väljare och svenska folket i 1994 års EU-val.

Sverige är internationellt känt som en mycket demokratisk nation. Därför anlitas svenska observatörer runt om i världen för att övervaka politiska val så att de genomförs enligt demokratiska principer.

Men under vilka principer genomfördes ansökan om medlemskap till EU och folkomröstningen 1994? Ju, under odemokratiska principer. Alla vet vi hur inträdesansökan framfördes utan folklig förankring och hur ja-sidan i folkomröstningen hade obegränsade tillgångar.

Från näringslivet och en statsmakt, som med alla medel arbetade för en EU-anslutning, framfördes med hot och löften, att ska vi klara jobben och välfärden i framtiden så måste vi rösta ja till EU.

Fyra dagar före folkomröstningen lovade ledarna för ja-sidan att blir det ett ja så kommer snabbt ett handlingsprogram i samarbete med näringslivet att genomföras för att minska den öppna arbetslösheten. Man underströk också att medlemskapet inte skulle inskränka på Sveriges suveränitet.

Med facit i hand kan vi nu se hur det blev och vad som är på gång. Därför frågar jag analysgruppen: Har ni ingenting förstått eller vill ni inte förstå varför valnederlaget blev så stort?

Därför uppskattar vi EU-kritiker vår statsminister, som i ett flertal uttalanden framhållit att EMU-frågan är Sveriges viktigaste fråga som måste studeras innan vi går till en folkomröstning.

Samtidigt hör vi varje dag från näringslivets toppar (de som skulle samarbeta för att minska den öppna arbetslösheten) hotet att flytta ut jobben och huvudkontoren från Sverige (vilket många redan har gjort) om de inte får vara ett skattefrälse.

De är beredda att sälja bort vår självständighet genom sin sjuka girighet och därmed rasera generationers kamp för ett bättre samhälle.

Sten Berglund, Sundsvall
Styrelseledamot i Socialdemokratiska EU-kritiker

www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
   © Copyright 1998 - 2002
Mats & Therese Rajaniemi