w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-11-24

Lägre ränta på studielån 2001


Regeringen har idag fastställt räntan på studielån för 2001 till 3,1 procent. 1999 var räntan 4,1 procent och i år är den 3,2 procent.

Räntan på studielån tagna efter 1988 har fastställts till 3,1 procent för 2001. Omkring 900 000 personer berörs av ränteförändringen. Den innebär att räntekostnaderna minskar för de som betalar tillbaka på sina studielån.

Räntan för studielån påverkas av det övriga ränteläget i landet. Räntan beräknas utifrån den ovägda genomsnittsräntan på de tre senaste årens statskuldsväxlar och statsobligationer. Orsaken till att räntan beräknas på ett genomsnitt för tre år är att inte studielånstagare ska drabbas av så stora förändringar i tider av ränteuppgång. Låntagarnas ränta är reducerad med 30 procent, eftersom den inte är avdragsgill.