w w w . R a j a n i e m i . c o m

Välkommen till RSJ!1999-10-11

Efter förfrågan:

Kortfattat om det nya förslaget kring nytt studiemedelssystem

Thomas Östros har lagt ett nytt förslag på ett nytt studiemedelssystem.

Dagens studiestödssystem bygger på att lånen betalas av med 4% av årsinkomsten. Skulle inte lånen vara återbetalda när man fyller 65 år skrivs de av. I den nya propositionen föreslås att studieskulderna ska läggas upp och betalas under en 25-årsperiod. Skulderna skrivs inte av först när låntagaren fyller 67 år enligt det nya förslaget.

I propositionen har man inte tagit upp eller ens föreslagit höjda studiemedel, men däremot har man föreslagit en höjning av fribeloppet från dagens 54 600 kr till 91 000 kr. Så totalsumman förblir 7 098 kr/månad, men bidragsdelen kommer dock att höjas från 27,8% till 34,5%. Samt att studiestödet föreslås att betalas ut i 240 veckor, idag gäller 12 terminer. Högsta ålder för att få bidrag föreslås bli 50 år, men studiemedlen föreslås bli pensionsgrundande i Östros proposition.

Länk:
Ett reformerat studiestödssystem (579K pdf-format)
Proposition 1999/2000:10

Therese Rajaniemi