Bättre hälsa med sextimmarsdag

Kortare arbetstid skapar en god cirkel
med mindre sjukfrånvaro och ett bättre
socialt liv. Det visar ett försök med
74 personer som pågått i två år inom
Stockholms kommun.

Alla i försöket arbetade sex timmar om
dagen med bibehållen lön. Deras fritid
och sociala liv förbättrades. De har
också skött sina arbeten markant
bättre. Personalen har bl.a. tagit mer
ansvar och haft mer ork att utvecklas.

Under försöksperioden har personalen
varit mindre sjuk, sovit bättre och
fått bättre kondition. Utvärderingen
gjordes vid Stockholms universitet.

Nyheter från SVT-Text 1999-03-15