Antalet USA-fångar fördubblat sen 1986

Antalet vuxna fångar i USA har mer än
fördubblats på tolv år, enligt siffror
från justitiedepartementet.

USA kan snart komma att gå förbi Ryss-
land när det gäller antalet fängslade
i förhållande till folkmängd.

Den kraftiga ökningen beror bl.a. på
hårdare tag mot brottslingar och på
att man i USA kan dömas till långa
straff för relativt lindriga brott om
man dömts för andra brott tidigare.

Denna politik börjar nu ifrågasättas
inte minst pga kostnaderna. Förra året
satt 1,8 milj människor i fängelse.

Nyheter från SVT-Text 1999-03-15