w w w . R a j a n i e m i . c o m

2002-10-11

PRESSMEDDELANDE 2002-10-11

TCO stödjer projekt med kortare arbetsdag

Brev till Toyota

TCO har uppmärksammat att Toyotas verkstad i Mölndal ska ingå i ett pilotprojekt från årsskiftet med sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. TCO har idag via brev till Toyota uttryckt sin uppskattning av beslutet.

I brevet skriver man att TCO tror att olika former av arbetstidsförkortningar kan vara ett av flera bidrag till att minska stressen och få ned sjukskrivningarna. Personalens hälsa och välbefinnande kan öka men också företagets konkurrenskraft och på sikt lönsamheten. TCO erbjuder sig också att vara en länk till forskarvärlden, om företaget så vill.

- Olika försök med kortare arbetstid, särskilt när arbetstagarna också får ökat inflytande över arbetstiden, har visat på positiva effekter. Människor behöver stöd för att få livspusslet att gå ihop och ett arbete som inte sliter ut dem. Jag hoppas att det här försöket kommer att ge de effekterna, säger Roger Mörtvik, som undertecknat brevet och som är chef för TCOs avdelning för samhällspolitik och utredningar.

För mer information, kontakta Roger Mörtvik på tel 070-481 91 17, 08-782 93 10

-----
mer information finns på internet: http://www.tco.se
TCO * linnégatan 14 * 114 94 * STOCKHOLM
Tel: 08-782 91 00 fax: 08-782 92 03

Karin Hallgren (avdelningchef): 08-782 92 85 mobil: 070-582 92 85
Peter Bloch (presschef): 08-782 91 02 mobil: 070-255 13 37
Ann-Marie Prhat (pressekreterare):08-782 92 28 mobil: 070-240 95 96