Insändare, brev, debattinlägg m.m. 

LYCKÖNSKNINGAR

Uttalande till KONGRESSEN

Vi vill sända våra varmaste hälsningar och lyckönskningar till de arbetslösas kongress "Alliansen för arbete".

Det borde vara varje människas rätt att ha ett arbete där man kan mötas av respekt och känna värdighet. Men hundratusentals människor i vårt land saknar denna rättighet. Liksom tiotals miljoner människor i Europa och hundratusentals miljoner över hela världen.

Men det finns de som mår gott av arbetslöshet. När arbetslöshetssiffrorna går ner, faller börskurser och räntorna stiger. Kapitalplacerarna vet att om arbetslösheten skulle utplånas skulle det också ske en maktförskjutning mellan arbete och kapital till arbetets fördel. Kampen mot arbetslösheten är därför en politisk maktfråga av högsta rang.

Det finns mycket att säga om kring detta. Vi hoppas och tror att NI kommer att ha en bra debatt och givande diskussion kring hur kampen mot arbetslösheten ska föras.

Vi anser att det är bra att de arbetslösa organiserar sig för att bli starkare. Men det manar också till eftertanke om hur fackföreningsrörelsen lyckats driva de arbetslösas kamraternas talan och kamp. Här finns det mycket ogjort och själva har vi ofta argumenterat för kravet på en kraftig arbetstidsförkortning med full lön för att bereda hundratusentals arbetslösa arbete genom att fördela de arbetstillfällen som faktiskt finns.

Att råda bot på arbetslösheten kräver mer än ord och löften. Arbetslösheten kommer inte att försvinna utan hård och medveten facklig kamp. Då är det nödvändigt med en verklig solidarisk allians mellan de som har arbete och de arbetslösa.

I den alliansen vill vi vara med och kämpa!

Klubbstyrelsen vid
Volvo Lastvagnar AB, Umeå

gm

Jan-Olov Carlsson
vice ordf.Luleå 12/1 1998

Till kongressen i Hofors "Alliansen för arbete"

Tyvärr kan vi inte skicka någon till eran kongress. Våran ekonomi är allt för dålig.

Vi hoppas att eran kongress kommer att bli framgångsrik och innebära ett viktigt bidrag till kampen mot arbetslösheten.

Även om vi som sagt inte kan vara med på eran kongress hoppas vi på framtida kontakter och fortlöpande information om erat arbete.

Protestgruppen mot Högerpolitiken i Luleå.

Jan Englund.