w w w . R a j a n i e m i . c o m

Se hur mycket våra direktörer tjänar respektive betalar i skatt.

I LO-tidningen nr 4, publicerar man 250 direktörers sammanlagda inkomster och skatter under år 1998. LO-tidningens granskning omfattar alla bolagsdirektörer på börsens A-, O- och OTC-lista. Vi från R-S-J har fått tillåtelse att publicera bitar av materialet. Och på grund av begränsat utrymme så har vi valt ut det vi känner är viktigt att det kommer till allmänhetens kännedom. Man kan fråga sig om det står i proportion till verkligheten och man undrar hur ens sådana här löner kan vara rimliga!!!!

En börsdirektör hade under 1998 en inkomst på i genomsnitt 5.4 miljoner kronor. Då motsvarar ungefär hälften cirka 2,8 miljoner löneinkomst och den andra hälften kapitalinkomst. En av tio börs-vd:ar tjänar mindre än en miljon. Då ska man också vara medveten om att 50 av direktörerna hade en samlad inkomst på mer än 6 miljoner kronor.

Enbart löneinkomsten för den svenske börsdirektören ligger på drygt 12 gånger över vad en genomsnittsinkomsttagare tjänade 1998. Då ska man också komma ihåg att lägga till kapitalinkomsterna. Efter skatt har en direktör 3 miljoner kvar att leva på, en inkomst som motsvarar en månadslön på 250 000 kronor. Den summan nådde en genomsnittlig löntagare inte ens upp till som årsinkomst brutto under 1998. Direktörens månadsinkomst motsvarar cirka 2½ till 3 årsinkomster för en låginkomsttagare.

Direktörslönerna ökade med närmare 20 procent under 1 år

Finansmannen Fredrik Lundberg ligger i topp och han tjänade totalt 175 miljoner år 1998. Securitas VD Thomas Berglund har en förmögenhet på drygt 110 miljoner kronor. Utöver sin lön på 3,5 miljoner kronor så hade han ytterligare 22,8 miljoner kronor i kapitalinkomster (inkomster av kapital; såsom aktier, ränteinkomster m.m.) Totalt så har direktörernas löner ökat med 20 procent medan vanliga löntagare fick nöja sig med betydligt blygsammare tal: totalt så ökade lönerna med knappt 4 procent mellan 1997 till 1998.

Så här ser tio-i-topplistan ut:
1) F. Lundberg (Lundberg) 175,8 miljoner, kapitalinkomst på 173,0 miljoner, betalade 39 procent i skatt.
2) U. Tangen (Entra Data) 70,1 miljoner, kapitalinkomst på 67,9 miljoner, 32 procent i skatt.
3) T. Möller (Modul 1 data) 46,0 miljoner kronor, kapitalinkomst 43 miljoner, 33 procent i skatt.
4) B. Algkvist (Intentia) 43,2 miljoner, kapitalinkomst 39,8 miljoner, 32 procent i skatt.
5) M. Qviberg (Öresund) 40,5 miljoner, kapitalinkomst 37,7 miljoner, 35 procent i skatt.
6) C-G Nilsson (Nilörngruppen) 29,7 miljoner, kapitalinkomster på 25.3 miljoner, 35 procent i skatt.
7). S. Grimaldi (Monark Stiga) 26.5 miljoner, kapitalinkomster 2,3 miljoner, 54 procent i skatt.
8) T. Berglund (Securitas) 26,3 miljoner, kapitalinkomst på 22,8 miljoner, 40 procent i skatt.
9) P.E. Larsson (OM) 20,7 miljnoer, kapitalinkomst på 17,4 miljoner, 34 procent i skatt.
10) F. Palmstierna (Säkl) 20,2 miljoner, kapitalinkomster på 19,6 miljoner, 37 procent i skatt.

Flera av börsens direktörer har en egen stor förmögenhet och som därmed ger sammanhängande stora kapitalinkomster. Men totalt sett har flera av dessa finansmän förmögenheter på 100 miljonor kronor eller mer.

Therese Rajaniemi
Källinformation: Peter-Jaan Kask, LO-tidningen.
Ovanstående material är publicerad med tillåtelse från M. Lindblom, ansvarig utgivare.LO-tidningen.


LO-tidningen på nätet!
Uppmaning: Du som är LO-medlem ta chansen att prenumerera på LO-tidningen för endast 200 kronor per år. Väl använda pengar, för mycket nyttig information! Kontakta LO-tidningens prenumerationsavdelning redan idag på telefon: 08/ 796 27 00.