w w w . R a j a n i e m i . c o m

1999-11-04

Pressmeddelande från Näringsdepartementet

Undantag från vinterdäckskravet

Under tiden den 1 december–31 mars måste personbil, lätt lastbil och buss med en totalvikt av högst 3,5 ton samt släpvagn som dras av sådant fordon vara försedd med vinterdäck eller likvärdig utrustning när vinterväglag råder.

För att förenkla för de som åker till eller från utlandet har regeringen i dag dock fattat beslut om att i trafikförordningen föra in ett undantag från det obligatoriska kravet på användning av vinterdäck.

Undantaget är föranlett av de svårigheter som uppstår i samband med resor till och från länder som t.ex. inte tillåter dubbade vinterdäck, och innebär att ett fordon inte behöver vara försett med vinterdäck vid färd som påbörjas eller avslutas i utlandet.