w w w . R a j a n i e m i . c o m


Konsekvensutredning för utbetalning av Socialbidrag vid genomförande av en ”Bortre parentes”, Hofors Kommun.

Beräkning på dagens antal arbetslösa, vilka uppgår till ca 1 000 personer.Ensamstående
 
Ensamstående
antal
norm
Tot/mån
300
3 451
1 035 300
Ensamst. m barn 4-10 år
antal
norm
Tot/mån
175
1 964
343 700
Ensamst. m. barn11-20 år
antal
norm
Tot/mån 
175
2 261
395 675
Totala mån.kostn./Kr Ensamstående
1 774 675Sammanboende
 
Sammanboende
antal
norm
Tot/mån
240
5 712
1 370 880
m.barn
460
5 712
2 627 520
Sammanboende. m barn 0-3 år
antal
norm
Tot/mån
460
1 666
766 360
 
Sammanb. m. barn11-20 år
antal
norm
Tot/mån
460
2 261
1 040 060
Totala mån.kostn./Kr Sammanboende
5 804 820 
Summa totalt: 7 579 495:-
Antal mån x 12 90 953 940:-
* Avgår 20 000 000:-
Slutsumma 70 000 000:-
* antalet personer i utredningen omfattar 500 p, vilka procentsatser utdragits för att få fram ca.antalet i familjebild. Samt avgående summa är den totala summan av andra bidrag som reducerar bruttonorm, såsom bidragsförskott, barnbidrag, pension etc.

Den totala summan av utbetalningar av socialbidrag vid genomförandet av en bortre parantes inom 300 dgr, skulle öka kostnaden för kommunen från idag ca 8 milj till 70 miljoner kronor per år. Samtliga av dessa arbetslösa går idag under A-kasseersättning, även de som finns i åtgärder. Så det borgerliga förslaget om att de arbetslösa skulle utförsäkras efter 300 dagar skulle ha förödande konsekvenser för kommunen i sin helhet.

Bara kostaden för familje/barnomsorg samt samtliga skolor är budgeterade i kommunen idag till ca 100 miljoner kronor. Till detta kommer också en skattesänkning som ligger på förslag  på 100 miljarder kronor. På detta får inte heller kommunerna ta in mera intäkter via skatterna. Frågan är då hur detta skall finansieras?

Konsekvensen av detta blir att man måste sänka bidragsnormen med ytterliggare 60-70% om kommunen skall klara av att betala samtliga arbetslösa med  socialbidrag. Vilket innebär att man endast täcker kostnaden för livsmedel, och det inte ens fullt ut med dagens bruttonorm.
 

Utredningen genomförd av : Therese Rajaniemi till hjälp för Hofors Kommun.  Kan användas som riktat material. Kopia sänds Soc.förvaltningen.
© Therese Rajaniemi 1998