w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

Allmän information om du har funderingar på:

Att starta eget

Att starta eget företag innebär mycket mer än att registrera ett företag. Företagandet innebär möjligheter och naturligtvis risker. Det finns skäl att tänka igenom detta noga! Det du bör ta ställning till är hur du har tänkt dig företagets utformning och förutsättningar innan Du bestämmer Dig för att starta eget.

Att driva eget företag är både spännande och samtidigt en stor utmaning - det är ett sätt att leva. Eget företagande innebär frihet, men också personligt ansvar för alla beslut som rör företaget. Så misstag drabbar inte bara dig själv utan också din familj, dina anställda, leverantörer och finansiärer.

Hos ALMI företagspartner kan du få råd och hjälp för att komma vidare med dina förberedelser från affärsidé till eget företagande. För det är just förberedelserna som kan göra skillnaden mellan misslyckande och framgång. Och även om du har väl genomarbetade företagsplaner så har förstås din egen förmåga och dina personliga förutsättningar stor betydelse för huruvida du ska lyckas eller inte.

Är du rätt person för att starta eget?

Börja med att testa dig själv Ja Nej Vet ej
Är du van att fatta beslut?
Är du van att ta ansvar?
Är du van vid att arbeta mot mål?
Arbetar du gärna självständigt?
Har du uthållighet?
Kan du få andra att arbeta mot samma mål som du själv?
Tycker du om att göra affärer?
Är du beredd på att ständigt ta itu med problem?
Är det rätt tidpunkt i ditt liv att starta företag?
Får du bra stöd från familjen och din närmaste omgivning?
Kan du branchen? Har du kontakter i branchen?
Har du ett kontaktnät av personer som kan bli dina rådgivare?
Kan du leva med låga inkomster under lång tid?
Passar du som person ihop med din affärsidé?
Ligger det för dig att ha visioner om vad du vill uppnå?Om du vill gå vidare så kan du kontakta arbetsförmedlingen och ALMI företagspartner

För mer information gå till

http://www.amv.se
ALMI
FÖRETAGSPARTNER
http://www.almi.se