Välkommen till RSJ!
Välkommen!
Mats Rajaniemi

Tips


Windows 95


Cookies

Ett litet tips till bl a politiker med tanke på att cookiefiler anses som offentlig handling.
Vissa webplatser kräver att få använda cookies och då får man väl avgöra från fall till fall om man vill slå på funktionen eller att inte besöka platsen alls, men som grundinställning kan man ha cookies avstängd. Jag har personligen även Java avstängd. Man kan ju slå på cookies från gång till gång och efteråt ta bort dem från hårddisken.

Netscape Navigator:
Du kan slå av / på cookies genom att göra så här.
På menyraden väljer du:

 1. Redigera
 2. Inställningar
 3. Avancerat
 4. Inaktivera cookies, klicka i resp. ur efter behov.

Cookiefilen sparas i följande mapp: Netscape\Users\"profilnamn"\cookies.txt
Sök upp den och radera den.

Internet Explorer 3.02

 1. Visa
 2. Alternativ
 3. Avancerat
 4. Varna innan cookies accepteras, klicka i resp. ur efter behov

  Cookiefilerna sparas i följande mapp: "Enhet:\"Windows\cookies
  Sök upp dem och radera dem.

Historia

Du har även en "Historiefil" där du lämnar spår efter dig. I Netscape Navigator trycker du CTRL+H för att öppna den. Väl öppen så kan du radera i den. Du kan även ta bort allt genom att välja "Markera Allt" under "Redigera" och sedan "Ta bort" också under "Redigera".

I Internet Explorer 3.02 så väljer du "Gå till" på menyraden och sedan "Öppna mappen Tidigare". I Mappen som öppnas så väljer du "Markera Allt" under "Redigera". Därefter "Ta bort" under "Arkiv".

Cache

Netscape Navigator
Kopior av bilder, hemsidor mm som du har besökt sparas också i en mapp på hårddisken för att snabba upp ditt surfande, vilket är bra, men det visar också var du har varit för den som sätter sig vid din dator och letar. Du kan radera filerna med utforskaren. Filerna ligger i Netscape\Users\"profilnamn"\Cache\. Du kan också ta bort filerna så här: välj "Inställningar" under "Redigera" på menyraden, sedan "Cache" under "Avancerat". Där klickar du på "Töm diskcache".För att kopiera en fil

 • Tryck på CTRL medan du drar filen till en mapp.
 • För att skapa en genväg
 • Tryck CTRL+SHIFT medan du drar filen till skrivbordet eller till en mapp.
 • För att inte auto-starta program när du sätter in en CD
 • Tryck SHIFT när du sätter in CD skivan.
 • Om du trycker ner SHIFT när Windows startar så hoppas alla program i autostartgruppen över.

  För att starta om Windows utan att starta om datorn.

  Kortkommandon i Utforskaren
  Kortkommando Action
  * på det numeriska tangentbordet Expandera allt under markerad mapp
  + på det numeriska tangentbordet Expandera markerad mapp
  - på det numeriska tangentbordet kollapsa markerad mapp
  HÖGER PIL Expandera markerad mapp, i annat fall gå till första undermapp
  VÄNSTER PIL Kollapsa markerad mapp, annars gå till övermapp
  CTRL+PIL tangent  Scrolla utan att flytta markering

   
  Kortkommando Action
  F4 I Utforskaren, rullar ner listrutan. I andra program måste respektive listruta markeras först.
  F5 Uppdatera.
  F6 I Utforskaren, Flytta mellan ramarna.
  CTRL+G I Utforskaren, öppna dialogrutan Gåt till mapp...
  CTRL+Z Ångra.
  CTRL+A Markera allt.
  BACKSPACE Flytta till mappen närmast över i hierarkin.

   
  Allmänna Keyboard-Only kommandon
  Kortkommando Action
  F1 Starta Hjälp
  F10 Gå till menyraden
  SHIFT+F10  Visa kontext menyn för markerat objekt
  CTRL+ESC Öppna Start menyn
  ALT+TAB Hoppa mellan startade program

   
  Kortkommando för markerade objekt
  Kortkommando Action
  F2 Byt namn på markerat objekt
  F3 Sök...
  CTRL+X Klipp ut
  CTRL+C  Kopiera
  CTRL+V Klistra in
  DEL Delete
  SHIFT+DEL Ta bort UTAN att objektet hamnar i papperskorgen
  ALT+ENTER Visa objektets Egenskaper
  ALT+dubbelklick Visa objektets Egenskaper
  SHIFT+högerklick Alternativet 'Öppna med...' kommer med i kontext menyn

  www.rajaniemi.com    Website: www.rajaniemi.com
     © Copyright 1998 - 2002
  Mats & Therese Rajaniemi