w w w . R a j a n i e m i . c o m

2006-08-27


Robert Jordan föddes i Charleston, South Carolina, 1948 och har i stort sätt varit sin hembygd trogen. Han är gift sedan 15 år. Förutom sitt författarskap ägnar han sig åt jakt, fiske och segling. Han började skriva fantasy under en sjukdomsperiod och har sedan 1977 skrivit på heltid.
Jordans bakgrund är i övrigt vietnamveteranens och fysikerns. Vietnam födde honom avsky inför krig och ondska; fysiken lärde honom att se världen som lika fantastisk som de romaner han senare skrev.
Robert Jordan anser att fantasy är en bestående och viktig litteraturform genom att den når fram till något som finns djupt inne i alla människor: våra drömmar. Fantasylitteraturen appellerar till en längtan efter en tid då gott och ont var lättare att urskilja, vilket naturligtvis är just en del av drömmen.
Sagan om Drakens återkomst är samlingsnamnet på Jordans väldiga epos om Rand al'Thor och dennes vänner. Den tillhör för närvarande de mest sålda fantasyromanerna i världen.

Nr Böcker År Översättning
1 Farornas väg 1994 Ylva Spångberg
2 Tidens hjul 1994 "
3 Valeres horn 1995 Jan Risheden
4 Tomans huvud 1996 "
5 Drakens flykt 1996 "
6 Tears klippa 1996 "
7 Skuggan växer 1997 "
8 Tornets fall 1998 "
9 Klanernas uppbrott 1998 "
10 Stormen vaknar 1998 "
11 Fursten av Kaos 1998 "
12 Svarta tornet 1999 "
13 Vindarnas skål 1999 "
14 En krona av svärd 2000 "
15 Knivarnas väg 2000 "
16 Järnets tid 2001 "
17 Vinterns hjärta 2001 "
18 De nio månarnas dotter 2002 "
19 Dunklets korsväg 2003 "
20 De dödas stad 2004 "
  Köp böckerna från »    
 
   
  Originalböckerna på engelska (US)    
       
     Varje bok på originalspråket (engelska) delas upp i två delar i den svenska utgåvan.
 

 

Wotmania!

Tidens Hjul vrider sig. Åldrar kommer och åldrar går, och de efterlämnar minnen som blir legender.
Legenderna bleknar och blir myter, och till och med myten är sedan länge glömd när den ålder som var dess upphov kommer åter.
I en ålder vilken somliga kallade Tredje Åldern, en ålder som ännu skulle komma och som sedan länge var förbi, uppstod en vind över kullarna vid Rhannon.
Vinden var inte början. Det finns varken början eller slut när Tidens Hjul vrider sig.
Men det var en början.

 

 


Del 1 Farornas väg
Fem ungdomar, en marknadsgycklare och två medlemmar ur Aes Sedais gåtfulla orden flyr från en liten by i civilisationens utkant för att söka nå Tar Valon, ordens legendariska huvudsäte. Ondskans hantlangare har dykt upp i det fredliga landet och vill ha ungdomarna i sitt våld. Endast i Tar Valon kan de känna sig säkra. Väl där hoppas Moiraine kunna ta reda på varför de fem är så värdefulla för Skuggornas Herre. Men tecken i tiden varslar om märkliga händelser.

  [ Topp ]
Del 2 Tidens hjul
Den lilla gruppen människor som är på flykt undan sina fiender har splittrats. På olika vägar försöker de nu ta sig fram till Tar Valon, aes sedaiernas sägenomspunna stad, där de hoppas på skydd och på att finna svaret på frågan varför Ondskans herre jagar just dem. Men Tidens Hjul vrider sig och Ödesvägen skapar sitt eget mönster. De måste beträda vägar som ligger utom tid och rum och i norr utbryter öppet krig mellan människor och trollocker. Då rider Draken på tidens vindar.
  [ Topp ]
Del 3 Valeres horn
I århundraden har vandrande sångare berättat om sökandet efter Valeres horn. Nu har hornet blivit funnet. Det troddes länge enbart vara en legend och det sägs ha förmågan att kalla åter från de dödas rike hjältar från sagornas tid.
Rand al’Thor, bondpojken som tros vara den återfödde Draken och som fann hornet, vägrar att acceptera att han skulle vara den återfödde forntidshjälten som skall rädda världen och kanske också förstöra den. Men när hornet blir stulet tvingas ändå Rand och hans vänner att ge sig ut på jakt efter tjuvarna. Ondskans herre vill också ha hornet och han vill ha Rand.
  [ Topp ]
Del 4 Tomans huvud
En invasionsarmé har landstigit på kusten av Tomans huvud. Obarmhärtigt tvingar den land och folk till underkastelse och ett fruktansvärt vapen har den i kvinnor som kan bruka Kraften. Men dessa är viljelösa verktyg för sina härskare. Seanchan, som detta folk kallas, jagar efter nya sådana slavar och aes sedaierna har de egenskaper de är ute efter. Egwene av Tufloden tillfångatas av seanchan genom förräderi. Med ett nödrop undkommer Nynaeve och Elayne. De tillhör alla aes sedais orden och kan bruka Kraften. Rand al’Thor kommer i sin jakt på Valeres horn till Tomans huvud och får veta att Egwene är tillfångatagen.

  [ Topp ]
Del 5 Drakens flykt
Draken återfödd är på flykt undan sitt öde. Han kan te emot Kraften, men han kan inte behärska den, och ingen finns som kan lära honom det. På tretusen år har ingen man behärskat den konsten. Och Rand vet att han skall möta Skuggans herre i kamp. Då behöver han Kraften. Vintern har hejdat kriget, men människor dör och de anropar Draken om hjälp. Men var finns han? Perrin Aybara försöker hitta honom tillsammans med Moiraine Sedai, väktaren Lan och ogiern Loial. Samtidigt kämpar Perrin med sitt eget problem: hur länge skall han lyckas förbli mänsklig?

  [ Topp ]
Del 6 Tears klippa
Tears klippa är en urgammal och ointaglig borg i staden Tear. I hjärtat av denna borg förvaras Callandor, det märkliga vapen som liknar ett svärd men är en koncentration av Kraften. Legenden säger att endast Draken kan använda detta vapen. Rand al’Thor har utropats till Draken återfödd. Han försöker ta sig fram till Tear för att utröna om detta stämmer. I Tar Valon, aes sedaiernas stad, har det uppdagats att Ondskans herre har infiltrerat i form av svarta ajah, en hemlig grupp aes sedaier som försvurit sig åt honom. Nu har tretton svarta ajah gett sig iväg för att krossa Draken återfödd. Tretton är det antal aes sedaier som krävs för att binda och släcka Kraften. Egwene, Elayne och Nynaeve följer efter för att försöka sätta stopp för deras planer. Endast Rand al’Thor, Draken återfödd, kan förhindra att det ondas furste gör sig till herre över hela världen, när de sista låsen på hans fängelse brister.
  [ Topp ]
Del 7 Skuggan växer
Rand al’Thor avvaktar i den väldiga fästningen Tears klippa. Callandor, det mäktiga svärd som inte är något svärd, är hans. I landet och staden Tear är han erkänd som Draken återfödd och som landets härskare. Men Rand vet att om han dröjer för länge i overksamhet hinner mörkrets makter samla sig för ett större angrepp, och han måste spara sina krafter till slutstriden. För att inte bli sittande mål bryter han och hans vänner upp.
Mörkrets härskare är ännu fjättrad i avgrunden, men hans närmaste medhjälpare, de förlorade, är nu fria och de har redan hunnit tillvälla sig makten i flera länder. De bådar samman ondskans styrkor för att förinta Draken återfödd.

  [ Topp ]
Del 8 Tornets fall
Hätska inbördesstrider bryter ut i Tar Valon. Oro och krig har också nått det fridfulla Tufloden där en massiv invasion av trollocker hotar denna rest av Maneteherens stolta folk och rike. Samtidigt anländer dit en manstark skara av Vitrockarna, Ljusets söner, i sin jakt på Rand, Mat och Perrin, som de anser vara farliga mörkvänner. Men sig själva ovetande leds Ljusets söner av en av den Ondes farligaste agenter, som för sina egna syften också är på jakt efter de tre.

  [ Topp ]
Del 9 Klanernas uppbrott
Kring den legendariska staden Rhuidean samlas aielfolkets klaner för att hylla Rand som Draken återfödd. Man gör sig också beredd att tränga över den fjällkedja som skiljer Aielöknen från västerns länder och tåga mot Tar Valon. På så sätt vill Rand bevisa sin legitimitet för de mäktiga aes sedaierna. Men alla klaner erkänner inte Rand. Dessa bryter upp under sin ledare, vilken gör anspråk på att vara den som profetiorna siat om, och faller plundrande och härjande in i Cairhien på andra sidan fjällen. Nu finns inget annat val för Rand än att med sitt folk förfölja renegaterna.

  [ Topp ]
Del 10 Stormen vaknar
De revolterande aielstyrkorna under usurpatorn Couladin anfaller staden Cairhien. Rand al’Thor, Draken återfödd, skyndar till undsättning med sin armé av lojala aielkrigare och ett stort slag utkämpas utanför stadens murar. Samtidigt samlas flyktingar från Tar Valon i en ödeby i vildmarken för att bygga upp motståndet mot Vita tornets nya härskare. Elayne och Ninaeve lyckas ta sig dit genom tusen faror.
Striden mot de förlorade, ondskans tjänare, rasar nu på alla plan: på slagfälten och i drömvärlden, med blanka vapen, magiska krafter och förräderi. Ondskans herre ser den stund närma sig, då han befriad från alla bindande sigill kan lägga världen under sig.

  [ Topp ]
Del 11 Fursten av kaos
Rand al’Thor försöker ena länderna i kampen mot den svarte och de förlorade. Han försöker också bygga upp en kår av manliga aes sedaier, för han tror inte att han ensam kan utkämpa den sista striden. Vita tornet beslutar att skaffa sig kontroll över Draken med alla medel.
Torkan och sommarhettan dröjer kvar in i vintern och Nynaeve al’Maera och Elayne, Andors tronföljare, börjar desperat leta efter den sägenomspunna ter’angreal som kan hjälpa dem att bemästra vädret.

  [ Topp ]
Del 12 Svarta tornet
Egwene al’Vere kallas till Tornets hall och till händelser som hon aldrig kunnat drömma om. Rand al’Thor upprättar Svarta tornet där han samlar sina studenter. Han ger dem namnet asha’man, ”sanningsväktare”. Men Vita tornets aes sedaier väntar på att få slå till. Elaida Sedai, den amyrlintronande, tillhör inte Rands beundrare. Frågan är om hon däremot tillhör svarta ajah?

  [ Topp ]
Del 13 Vindarnas skål
Elayne, Aviendha och Mat kommer i sitt sökande allt närmare den mäktiga terangreal som de hoppas ska kunna få bukt med den ständiga ökenhetta som vilar över länderna och återställa vädret till normala förhållanden. Men Vita tornets spioner är dem i hälarna.
Rand al’Thor har utkämpat ett blodigt slag med sina fiender och vänder nu tillbaka mot Cairhien, där situationen blivit kritisk, sedan rykten kommit svang om att Rand är tillfångatagen eller rent av död. Situationen är överhuvudtaget kritisk sedan nu ondskans fiender börjat bekämpa varandra inbördes.

  [ Topp ]
Del 14 En krona av svärd
Staden Ebou Dar i Altara svettas i den onaturliga värmen. Var finns Vindarnas skål, den terangreal som ska vrida klimatet rätt? Sökandet blir allt mer desperat. Helt oväntat stöter Aviendha, Mat och de andra på en grupp vildbrukare, kvinnor som kan hantera kraften men som inte är upplärda i Vita tornet. Detta vållar stor bestörtning på ömse sidor, för dessa har verkat i största hemlighet av rädsla för att aes sedaierna annars skulle förhindra deras verksamhet. Och seanchan, foket från andra sidan havet, attackerar plötsligt på nytt. Sedan nederlaget i Falme har de samlat sina styrkor, fast beslutna att inte låta sig besegras.

  [ Topp ]

Del 15 Knivarnas väg
Elayne och Nynaeve och deras förbundna drar bort från staden Ebou Dar för att i lugn och ro kunna utföra de riter som krävs för att återställa vädrets makter. Men i det ögonblicket anfaller seanchan. Deras härar har överflyglat länderna i väster och de fortsätter sin erövring av den värld de anser vara sin.

 

  [ Topp ]
Del 16 Järnets tid
Aes Sedaier närmar sig Svarta tornet för att utplåna de manliga Aes Sedaierna - asha'maner - som Rand har under utbildning där. Dessa anses utgöra en stor fara för hela världen genom den galenskap som kontakten med saidin, den manliga varianten av Kraften, kan medföra. Samtidigt förklarar Egwene Al'Vere och hennes upproriska Aes Sedaier öppet krig mot Vita tornet.
  [ Topp ]
Del 17 Vinterns hjärta
Rand har hemligen gett sig iväg tillsammans med Min. Cadsuane Sedai försöker ta reda på vart han är på väg och varför. Kanske för att han har upptäckt en förrädare där det inte borde finnas någon. Perrin Aybara söker i sin tur desperat efter sin hustru Faile, som har rövats bort av Sevanna, ledaren för de laglösa band av aielkrigare som tycks översvämma världen. Den svåra köld som drabbat landet och den sjupa snön försvårar sökandet och utgör också ett hot mot de försvunnas liv. .
  [ Topp ]
Del 18 De nio månarnas dotter
Mat börjar tröttna på att vara någon sorts leksak åt drottningen i Ebou Dar. Han planerar därför att ta sig ut ur staden och söka upp Rand igen. Men situationen kompliceras av att seanchan, folket från andra sidan havet, Arthur Hökvinges arvtagare, har intagit staden. Och bland dessa finns De nio månarnas dotter. Men rasslandet av ödets tärningar som Mat hör med sitt inre öra när något omvälvande är på gång har upphört. Något har skett och Mat undrar med viss oro vad. Rand har samlat sitt folk för att ta sig an uppgiften att rensa saidin från ondskans besmittelse. Detta skall ske i Shadar Logoth, ruinstaden som själv är en källa för uråldrig ondska.
  [ Topp ]
Del 19 Dunklets korsväg
Mat Cauthon flyr från Ebou Dar med Nio månarnas dotter som han kidnappat. Han har hela det mäktiga Seanchanimperiet i hälarna vare sig han släpper henne eller inte.

Perrin Aybara försöker befria sin hustru ur shaidoklanens klor, men frågan är om inte priset han tvingas betala är för högt.

Vid Tar Valon har Egwene al'Vere, ledare för de upproriska aes sedaierna, samlat sina styrkor för att krossa den korrupta ledningen för Tornet. Hon måste segra.

Rand al'Thor har rensat saidin, men måste nu riskera sitt eget liv i ett farligt spel.

Vägar i dunklet är början till slutstriden. Berättelsen ökar sitt tempo och dramatiken stegras mot det som förestår.

  [ Topp ]

Del 20 De dödas stad
Rand al'Thor, Draken återfödd, har rensat Saidin, den manliga halvan av Universums positiva psykiska energier, från det ondas besmittelse. Nu, med Saidin äntligen ren, kan Draken och hans följesmän ashamanerna utnyttja den enda kraften utan fara för att den ska drabba dem med galenskap och död. Och med den kraften ska Rand skapa en allians mellan alla fria folk. En allians som ska stå emot Skuggans anlopp.

Perrin Aybara överväger om inte en allians med fienden kan ge honom hans hustru åter. Men kan han då fortsätta vara trogen mot Rand och mot sig själv? Egwene Al'Vere, som är Amyrlin över rebellerna, måste slå till snabbt och hårt mot Vita tornet och hon måste vinna, för enas inte aes sedaierna, återstår bara de manliga ashamanerna för att försvara världen. Ett enat torn behövs för att skapa balans med ashmanerna i den stundande slutkampen.

  [ Topp ]
 
Originalböckerna på engelska

Crossroads of Twilight
In the tenth book of the Wheel of Time, from the New York Times #1 bestselling author Robert Jordan, the world and the characters stand at a crossroads, and the world approaches twilight, when the power of the shadow grows stronger. Fleeing from Ebou Dar with the kidnapped Daughter of the Nine Moons, whom he is fated to marry, Mat Cauthon learns that he can neither keep her nor let her go, not in safety for either of them, for both the Shadow and the might of the Seanchan Empire are in deadly pursuit.
Perrin Aybara seeks to free his wife, Faile, a captive of the Shaido, but his only hope may be an alliance with the enemy. Can he remain true to his friend Rand, and to himself? For his love of Faile, Perrin is willing to sell his soul.

At Tar Valon, Egwene Al'Vere, the young Amyrlin of the rebel Aes Sedai, lays siege to the heart of Aes Sedai power, but she must win quickly, with as little bloodshed as possible, for unless the Aes Sedai are reunited, only the male Asha'man will remain to defend the world against the Dark One, and nothing can hold the Asha'man themselves back from total power except the Aes Sedai and a unified White Tower.

In Andor, Elayne Trakand fights for the Lion Throne that is hers by right, but enemies and Darkfriends surround her, plotting her destruction. If she fails, Andor may fall to the Shadow, and the Dragon Reborn with it.
Rand al'Thor, the Dragon Reborn himself, has cleansed the Dark One's taint from the male half of the True Source, and everything has changed. Yet nothing has, for only men who can channel believe that saidin is clean again, and a man who can channel is still hated and feared - even one prophesied to save the world. Now Rand must gamble again, with himself at stake, and he cannot be sure which of his allies are really enemies.

  [ Topp ]


The Wheel of Time turns, and Ages come and pass, leaving memories that become legend.
Legend fades to myth, and even myth is long forgotten when the Age that gave it birth comes again.
In one Age, called the Third Age by some, an Age yet to come, an Age long past, a wind rose in the Rhannon Hills.
The wind was not the beginning. There are neither beginnings nor endings to the turning of the Wheel of Time.
But it was a beginning.

[ Topp ]