w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-04

AMS föreslår högre ersättning till arbetslösa

AMS skriver i sitt budgetunderlag för åren 2002-2004 att aktivitetsstödet bör höjas med 45 kronor om dagen för att den arbetslöse ofta har högre omkostnader när han eller hon deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program. Nu när budgetunderlaget är färdigt går det till Regeringen, som kommer att ta ställning till AMS olika förslag. AMS har fler förslag som skulle kunna underlätta för den arbetslöse. Ett annat förslag är att AMS också vill att regeringen ska se över bidragen för flyttning och pendling. Dessutom vill verket öka högsta lönebeloppet för lönebidrag och AMS föreslår därför en höjning från 13 700 kronor i månaden till 17 000 kronor. Som vi tidigare skrivit här på hemsidan så vill också AMS införa 25 dagars betald semester för dom som deltar i aktivitetsgarantin under en längre tid. AMS förespråkar också att deltagare i aktivitetsgarantin ska få en sjukersättning, som är mer lik den som öppet arbetslösa får. AMS vill att deltagaren ska få sjukersättning efter en karensdag eller sjukpenning efter 14 dagars sjukdom - ersatt med aktivitetsstöd.

Problemet är att idag får öppet arbetslösa som är sjuka oftast en högre ersättning än deltagaren i aktivitetsgarantin, som blir sjuka. Skillnaderna beror på att öppet arbetslösa får sjukpenning och deltagare i aktivitetsgarantin får aktivitetsstöd, som är detsamma som arbetslöshetsersättningen under sin sjukdomsperiod och eftersom taket i sjukpenningen är högre än taket i a-kassan så kan den öppet arbetslöse få högre ersättning vid sjukdom.

På LO har man tidigare varit frågande till en sådan allmän höjning av dagsersättningen på grund av att det inte ska ge mer betalt när man deltar i en åtgärd. Per Johansson på LO, menar att då att det borde handla om en kompensation för extra kostnader som den arbetslöse får.