w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-04

EU kan komma att ändra på Svensk Arbetsrätt

I ett utslag i EU:s domstol kan komma att tvinga Sverige att ändra i lagen om anställningsskyddet. Enligt EU:s direktiv så måste arbetsgivaren upplysa den anställde om anställningsavtalet - en regel som saknas i den svenska lagstiftningen. I EU-direktivet från 1991 handlar om arbetsgivarens skyldighet om att upplysa om de "väsentliga dragen" i anställningsavtalet. Hela domen refereras i Arbetslivsinstitutets nyhetsbrev EU & Arbetsrätt.

I det aktuella fallet provades ett utslag av EU:s domstol den 8 februari och gällde ett förhandsbesked från en tysk domstol. I det nu aktuella fallet hade en svarvare blivit uppsagd på grund av att han vägrade arbeta övertid och därmed blev uppsagd från sitt arbete. Svarvaren överklagade uppsägningen med hänvisning till att han inte blivit upplyst om skyldigheten att arbeta övertid. EU:s domstol gav mannen rätt. Och domen kan få direkt följd på den svenska lagstiftningen, som nu måste anpassas till EU-direktivet. I avvaktan på en eventuell lagstiftning kan offentligt anställda oberopa direktivet och domstolens utslag, skriver EU & Arbetsrätt. I somras gav regeringen Arbetslivsinstitutet i uppdrag att se över vissa frågor inom arbetsrätten.

Källa: EU & Arbetsrätt