w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-04

Nya LO-basen Wanja Lundby-Wedin ryter till:

Hög tid att starta en Folkbank och för en sjukvård som tillvaratar undersköterskornas kompetens

För mindre än två veckor sedan kunde man i Jönköpings lokaltidning läsa att den nya LO-ordförande Wanja Lundby-Wedin gärna vill slå ett slag för en folkbank utan aktieägarintressen, och för en sjukvård som tillvaratar den stora kunskaps- och erfarenhetsreserven hos undersköterskorna. Hon uppmanar att "Yrkesförbudet" för undersköterskor är både absurd och bör undanröjas. Nu när det är ständig brist och det talas om kris på grund av svår sjukskötersebrist så framstår det tydligt hur orimligt det är att undersköterskor inte får sköta arbetsuppgifter som de mycket väl kan utföra. Wanja Lundby-Wedin anser att vi måste få till stånd en debatt om detta. Men varje gång sjukskötersebristen ventileras så väntar hon på att debatten ska komma igång om undersköterskornas situation, men ingenting händer konstaterar Wanja.

Wanja Lundby-Wedin tycker också att det är hög tid att Sverige får en folkbank, äga av LO eller fler. En bank utan vinstintressen, säger hon enligt Jönköpings lokala tidning. Detta efter S-E Bankens och Föreningssparbankens ihopslagning.