w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-11-02

20 000 LO-medlemmar lämnar sina krav på politiken inför valet


LO startar i dag det förbundsgemensamma projektet "Valet är ditt" som utgör förberedelsen inför valet 2002. "Valet är ditt" blir en omfattande insats från förbunden med att starta politiska samtal på arbetsplatserna runt landet. Syftet är att få tillbaka den politiska diskussionen till "fikaborden" och att lyfta fram LO-medlemmarnas politiska frågor inför valet. Det kommer också att
finnas en direkt koppling mellan resultatet av samtalen och de politiska krav som Landsorganisationen kommer att driva tillsammans med medlemmar och förtroendevalda inför 2002 års val.


- Ska vi kunna stärka LO-medlemmarnas ställning i samhället och politiken måste vi ta lärdom av förra valet som blev det sämsta för socialdemokratin sedan den allmänna rösträtten infördes och där bara 53 procent av LOs medlemmar röstade på SAP, vilket är 13 procent lägre än valet innan. En förklaring till detta var besvikelsen över att valet inte handlade om deras vardag, säger LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin.

- För att LO-medlemmarnas frågor inte skall komma i skymundan måste vi stärka den facklig-politiska samverkan. Det skall inte göras för Göran Perssons, regeringens eller ens det socialdemokratiska partiets skull utan för 2 miljoner LO-medlemmars möjlighet till demokrati och inflytande. Vi skall nå minst 20 000 medlemmar i dessa samtal. LOs mål är också att andelen LO-medlemmar som vill bli medlemmar i det socialdemokratiska partiet och engagera sig där skall öka, säger Wanja Lundby-Wedin.

I dag öppnades också internetsidan "Valet är ditt" som kan nås via LOs hemsida www.lo.se