w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-10-15

Den nya inkomstförsäkringen som anses vara den största nyheten sedan A-kassan

De Fackliga Tjänstemannaorganisationerna är nu på stark frammarsch av lanseringen av den nya inkomstförsäkringen som ska komplettera inkomstbortfallet för de som slår i taket i det nuvarande a-kassesystemet. SIF är en av de fackliga tjänstemannaorganisationernerna som från den 1 januari 2002, nu erbjuder sina medlemmar att komplettera sig för eventuellt inkomstbortfall vid arbetslöshet. Det här gäller bara medlemmar som har ett förvärvsarbete. SIF-medlemmar som redan befinner sig i arbetslöshet kommer inte att omfattas av den nya försäkringen, som facket nulanserar eftersom den i första hand vänder sig till de som nu förvärvsarbetar och redan befinner sig ute på arbetsmarknaden. Övriga medlemmar kan teckna sig för försäkringen, men kommer inte omfattas av den nya inkomstförsäkringen som ska komplettera A-kassan utan får vackert vänta tills dess de har fått ett förvärvsarbete eller har ett arbete med minst 70 timmar/månad i minst 12 månader. Frågan är hur SIF:s medlemmar som befinner sig i långtidsarbetlöshetens gissel kommer att uppleva denna inkomstförsäkring?

Vi tar en närmare titt på den nya inkomstförsäkringen som ska fungera som ett kompletterande skydd för det inkomstbortfall upp till 80 procent av lönen som man tappar vid eventuell arbetslöshet.

Ersättningen från den lagstadgade A-kassan utgör idag 80 procent av inkomsten, men bara upp till ett inkomsttak på 18 700 kronor. Det innebär att den maximala ersättningen du kan få ut alltså är 14 960 kronor i månaden före skatt. Så ju mer du tjänar idag, desto mer kännbart blir det att bli av med jobbet idag. Inom SIF har man idag mer än 300 000 (OBS!!) yrkesverksamma medlemmar och utav dessa har 73 procent redan nu högre lön än A-kassans inkomsttak. Antalet icke yrkesverksamma, dvs arbetslösa, presenteras inte i lanseringen av den nya inkomstförsäkringen. Här skiljer man på arbetslösa medlemmar och yrkesverksamma medlemmar. Troligtvis får inte heller icke yrkesverksamma medlemmar del av den nya lansering, som är väldigt tjusigt utformad. Det man däremot vidare går ut med är att man dessutom rekryterar cirka 25 000 nya medlemmar årligen och majoriteten av dessa är högskoleutbildade människor som snabbt kommer över taket. Frågan är om man inte här redan ställer medlemmar mot varandra och att medlemmar som redan befinner sig i långtidsarbetslöshet kommer att uppfatta denna försäkring som en segregation arbetslösa medlemmar emellan? Kommer den att uppfattas som rättvis? Trots allt så är sådan här inkomstförsäkring för de högre avlönade i samhället efterlängtad, eftersom en ekonomisk omställning för dessa grupper i samhället blir mer drastisk än för den som är lågavlönad och har en lägre levnadsnivå.

Inkomstförsäkringen kommer att precis som A-kassan ingå i medlemskapet i SIF. Av medlemsavgiften går 78 kronor i månaden direkt till a-kassan från SIF(A-kasseavgiften varierar beroende på din fackliga tillhörighet), men från januari 2002 ingår även den nya inkomstförsäkringen som en ordinarie del av medlemskapet. Försäkringen kommer att omfatta alla mellan 21-58 år med inkomster från 18 700 kronor i månaden upp till 10 basbelopp, dvs idag 30 750 kronor/månad. SIF pekar dock på en relativ verklighet där man anser att denna inkomstgräns borde motsvara det belopp taken i socialförsäkringarna (A-kassa, Försäkringskassa etc.) borde ligga på. Mot en låg tilläggspremie kan du frivilligt teckna försäkringen även på överskjutande lön upp till 40 000 kronor/månad.

Reglerna för denna inkomstförsäkring kommer att bli som grunden i A-kassan, dvs du kan få ersättning både om du blir uppsagd och om du frivilligt slutar din anställning. Säger du upp dig själv får du precis som hos A-kassan en lägre karens. Det är dock viktigt att betona att det handlar om en omställningsförsäkring. Med det menar man att den ska förebygga ekonomiska avbräck vid kortare arbetslöshet. Försäkringen kommer att betalas ut i maximalt 100 ersättningsdagar upp till 62 års ålder, räknat på samma sätt som för A-kassan. Av praktiska skäl så kommer man dock att ha en karens (straffavgift) de första 5 dagarna av ersättningsperioden. Kvalificeringstiden kommer att räknas retroaktivt för nuvarande medlemmar från 1 januari 2001 och för nya medlemmar från den dag man blir medlem. Inom denna så kallade ramtid så måste man dock ha arbetat minst 70 timmar/månad i minst 12 månader.

Tabell för SIF's nya inkomstförsäkring med A-kassa inräknat:

Inkomst Månadspremie A-kassa + inkomstförsäkring
18 700 - 19 999 20 15 480
20 000 - 20 999 22 16 400
21 000 - 21 999 24 17 200
22 000 - 22 999 26 18 000
23 000 - 23 999 28 18 800
24 000 - 24 999 30 19 600
25 000 - 25 999 32 20 400
26 000 - 26 999 34 21 200
27 000 - Princip 800 kronors ökning vid varje ny tusenlapp
30 750 - 31 999 50 25 100
32 000 - 32 999 59 26 000
33 000 - 33 999 67 26 800
40 000 - 118 32 000

Nu återstår det att se om LO:s fackliga organisationer också börjar ta upp kampen för sina medlemmar, eller om man tänker låta fortlöpande segregation och klyftor också mellan arbetslösa i olika yrkesgrupper öka i framtiden. Återstår att se vad tjänstemännens nya inkomstförsäkring leder till? Även om det för många är en fördel finns också många dolda negativa nackdelar, en är nämligen att klassamhället också kommer att utvidgas mellan arbetslösa. Kommer de nuvarande långtidsarbetslösa att känna någon solidaritet med kommande arbetslösa? Låglönekategorin där många kvinnor återfinns och som kämpar på i kölvattnet, hur kommer de att se på denna nya typ av försäkring? Man kan också fråga sig hur miljöpartiet kunde motsäga sig en höjning av taket i a-kassan? Inser man inte konsekvenserna? Frågorna är många, men svaren kommer att uppenbara sig med framtiden.

Therese Rajaniemi

 

, men