w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-04

Margareta Winberg i överläggningar om ursprungsmärkning


- Jag kommer att kalla företrädare för branschen för att diskutera hur konsumenterna på bästa sätt ska få en korrekt information om maten och dess ursprung. Det säger jordbruksminister Margareta Winberg om den debatt som nu har uppstått om ursprungsmärkning av beredda produkter som köttbullar.
- För helt, styckat och malet kött finns tydliga regler. Däremot finns det problem när det gäller beredda produkter. Branschen måste ta ett större ansvar när det gäller att ge konsumenterna bästa möjliga information, säger jordbruksminister Margareta Winberg. Överläggningarna inleddes fredagen den 2 mars.

Källa: Regeringen