w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-06

Winbergs överläggningar med livsmedelsbranschen

- För mig var det viktigt att få reda på konsumentorganisationernas och branschföreträdarnas syn på vad som krävs för att också beredda produkter, t ex köttbullar och hamburgare, ska kunna ursprungsmärkas. Det säger jordbruksminister Margareta Winberg efter att på fredag förmiddag haft en träff med branschföreträdare och konsumentorganisationer.

- Vi har idag kommit överens om vad som nu behöver göras. Branschen kommer att påbörja ett arbete med att ta fram etiska riktlinjer för hur ursprungsmärkningen ska se ut också för beredda produkter, t ex köttbullar. Vi är också eniga om att alla måste visa öppenhet och att vi ska leva som vi lär, dvs att bara kött från svenska djur kan märkas som svenskt. Råvarans ursprung ska framgå på förpackningarna.

- Samtidigt är det också viktigt att komma ihåg att allt kött, oberoende av dess ursprung är BSE-fritt, dvs det finns inga prioner i det rena köttet. Dessutom framgår det redan idag på ca hälften av alla beredda produkter varifrån köttråvaran kommer, så konsumenterna har möjlighet till ett val.

- Som jordbruksminister är jag nöjd med detta svar. Branschen har därmed visat att man är beredda att ta ansvar för en bra konsumentinformation. Jag förväntar mig nu att branschen själva under våren kommer att utarbeta en godtagbar lösning för konsumenterna, avslutar Margareta Winberg.

Källa: www.regeringen.se