w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-02-20

Den nya myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) förläggs till Hässleholm

Skolminister Ingegerd Wärnersson har i dag offentliggjort att den nya myndigheten för kvalificerad yrkesutbildning (KY) förläggs till Hässleholm. Myndigheten, som ska administrera den kvalificerade yrkesutbildning, har ännu inte fått något namn.

– Jag är mycket glad över just Hässleholm har fått den här myndigheten, eftersom man har visat ett så stort intresse för KY här, säger Ingegerd Wärnersson i en kommentar.

– Hässleholm har ju som många andra orter drabbats hårt av försvarsnedläggningar och då är det roligt att kunna presentera en ny myndighet med helt nya jobb i kommunen.

Regeringen överlämnade i januari en proposition om KY till riksdagen. Den nya myndigheten kommer att inrättas under förutsättning att riksdagen senare i vår antar regeringens förslag.

I propositionen föreslås KY bli en ny reguljär eftergymnasial utbildnings-form vid sidan av högskolan från den 1 januari 2002. En mycket uppskattad och framgångsrik försöksverksamhet har pågått sedan 1996. Den har rönt stort intresse både bland studerande och från arbetslivet, såväl näringsliv som offentlig sektor. Av de studerande
har 80 procent arbete eller eget företag senast sex månader efter utbildningens slut.

KY kännetecknas framför allt av ett nära samarbete med arbetslivet, som deltar direkt i utformningen av utbildningarna och finansierar en arbetsplatsförlagd utbildningsdel – Lärande i arbete (LIA) – som motsvarar en tredjedel av utbildningstiden.

För närvarande omfattar KY omkring 12 000 utbildningsplatser runt om i landet. Utbildningarna är normalt tvååriga och leder fram till en kvalificerad yrkesexamen. De kan anordnas av statliga universitet eller högskolor, kommuner, landsting och enskilda utbildningsanordnare. Finansiering sker i form av statsbidrag eller särskilda medel som kan beviljas efter ansökan och prövning.

Källa: www.regeringen.se