w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-28

För lätt att säga upp gravida - HTF föreslår ändring av LAS

HTF föreslår LAS-ändring som skyddar föräldralediga och därmed gör arbetslivet mer barntillåtet. Dagens föräldraförsäkring står för kostnaderna när en arbetsgivare väljer att säga upp en föräldraledig. När en föräldraledig blir uppsagd betalas nämligen lönen under uppsägningstiden av föräldraförsäkringen. Vilket ju i praktiken innebär att det är ekonomiskt mer fördelaktigt för arbetsgivaren att säga upp en föräldraledig jämfört med någon annan på jobbet.

Detta har vi i HTF reagerat emot. Det kan inte vara meningen att föräldraförsäkringen ska sponsra arbetsgivare vid uppsägningar och därmed i praktiken missgynna föräldralediga. Särskilt inte som arbetslivet är tillräckligt icke-barntillåtet som det är.

Från HTFs sida funderar vi därför på hur man genom att ändra Lagen om anställningsskydd kan minska risken för att bli uppsagd under sin föräldraledighet. Till exempel genom att uppsägningen av en föräldraledig inte träder i kraft förrän denne kommer tillbaka till jobbet efter ledigheten. Då skulle arbetsgivaren inte tjäna på att säga upp den föräldralediga utan precis som för alla andra betala lön under uppsägningstiden, som alltså inleds när föräldraledigheten är över.

En sådan förändringen skulle även undanröja ett annat bekymmer som många uppsagda föräldralediga har. Nämligen att om man sägs upp i början av sin föräldraledighet hinner de nio månader under vilka man enligt LAS har förträdesrätt till återanställning på sin tjänst passera innan man ska ut i arbetslivet igen. Något som arbetsgivare i dag utnyttjar för att på ett smidigt sätt göra sig av med en blivande småbarnsförälder i början av ledigheten och ersätta den med någon annan när företrädesrätten är borta.

Förändringar i lagstiftningen är ett viktigt instrument för att göra arbetslivet barntillåtet. Ett annat är att ändra attityder, vilket HTFs kampanj Gör arbetslivet barntillåtet också går ut på. Saker som gravididet, barnafödande och föräldraskap måste i grunden uppfattas som någonting positivt, utvecklande och värdefullt också i arbetslivet.

Det måste vara naturligt, acceptabelt och möjligt att vara förälder och anställd samtidigt. Då blir en nybliven, föräldraledig anställd inte längre någon som man på ett enkelt och billigt sätt kan bli av med utan i stället en resurs som tack vare sitt föräldraskap lägger ännu en värdefull dimension till sin kompetens.

Källa: www.htf.se