w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-02-28

Landshövding Lars Eric Ericsson utreder omställningsavtal

Landshövdingen i Gävleborgs län, Lars Eric Ericsson, har utsetts till särskild utredare för att tillsammans med arbetsmarknadens parter försöka finna former för ett omställningsavtal, som ska hjälpa arbetstagarna vid omorganiseringar hos arbetsgivaren. Det ska ske genom förebyggande insatser i form av kompetensutveckling.

Lars Eric Ericsson ska se över vad de nuvarande kollektivavtalen innehåller i frågan om att underlätta arbetstagarnas omställning vid omstruktureringar i företagen. Mot bakgrund av den översynen ska han sedan överväga om liknande avtal kan slutas så att de täcker hela arbetsmarknaden. Syftet är att alla arbetsgivare ska ta ett ansvar för arbetstagaren vid omstruktureringar av verksamheten och att de även ska ha resurser för det.

Källa: Regeringen pressinformation