w w w . R a j a n i e m i . c o m

Robert. B. Reich:
Om det kommande århundradet.

(The Work of Nations.)

Det kommande århundradet:

- Kommer det inte att finnas nationella produkter eller teknologier.
- Inga nationella bolag.
- Inga nationella industrier.
- Det kommer inte längre att finnas nationella ekonomier....

Allt som kommer att återstå inom nationella gränser är de människor som utgör en nation.

Varje nations främsta tillgång kommer att vara dess medborgares kunskaper..

Detta är de 15 viktiga trenderna som kommer att forma din framtid:

 1. En tid av ögonblicklig kommunikation.
 2. En värld utan ekonomiska gränser.
 3. En framväxande världsekonomi.
 4. Det nya servicesamhället.
 5. Från stor till liten.
 6. En framväxande fritidskultur.
 7. Förändringar av arbetets natur.
 8. Kvinnor i ledarroll.
 9. Hjärnans årtionde.
 10. Kulturell nationalism.
 11. En växande underklass.
 12. Fler och aktivare åldringar.
 13. En ny gör-det-själv-våg.
 14. Kooperativa företag.
 15. Starke individens triumf.

Är detta en bra eller dålig framtid? Du själv avgör...