w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-02

Riksdagsbeslut tagna under februari månad 2001

- Arbetet med ekologiskt hållbar utveckling (MJU10)

- Dubbelt medborgarskap (SfU8)
- Alkoholpolitikens huvudinriktning (SoU8)
- Motioner om äldrefrågor (SoU9)

- Motioner om kompetensutveckling (AU6)
- Arbetsrättsliga frågor och lönebildning (AU7)
- Översyn av teckenspråkets ställning (KU14)
- Motioner om allmänna helgdagar och flaggning (KU15)
- Personuppgifter i Tullverkets brottsbekämpande verksamhet (SkU21)

Läs korta sammanfattningar av besluten med länkar till dokumenten på adressen:
http://www.riksdagen.se/bik/datum.asp?datum=2/14/01
http://www.riksdagen.se/bik/datum.asp?datum=2/21/01
http://www.riksdagen.se/bik/datum.asp?datum=2/22/01