w w w . R a j a n i e m i . c o m

Sören Wibe befarar:

Nu kommer EMU-debatten att dö i Sverige

Sören Wibe gör bedömningen att EMU-debatten i Sverige kommer att dö och att folkomröstningen skjuts fem år i framtiden. Det befarar Sören Wibe, ordförande i Socialdemokratiska EU-kritiker, redan dagen efter segerfesten i Köpenhamn skriver den socialdemokratiska tidningen AIP.

53 procent röstade Nej mot EMU och bara 47 procent röstade Ja i Danmarks folkomröstning. På Nej-sidan jublar man och så även i Sverige. Opinionssiffrorna efter Danmarks Nej har stigit betydligt för Nej-sidan i Sverige enligt Sifos mätning och JA-sidan fortsätter att rasa. Segern i Danmnark var väntad men inte att den skulle bli så stor.

Sören Wibe tror att den direkta effekten av danskarnas NEJ till EMU blir att en svensk folkomröstning flyttas fram rejält i tiden - åtminstone fem år. Däremot hade ett ja satt press på Sverige att skynda på en folkomröstning.

Sören Wibe håller med Göran Persson om att det danska valet är historia när väl Sverige ska gå till en folkomröstning. Men Wibe tror ändå till trots detta att Danmnarks NEJ ändå radikalt kommer att påverka det svenska valet. Sören Wibe menar att om Danmnark hade röstat ja så hade vi fått en debatt om att Sverige inte ensamt kan stå emot övriga Europa och därmed står nej-sidan mycket starkare.

Sören Wibe och socialdemokratiska EU-kritiker som i många år nu kämpat mot EMU känner en viss lättnad över att få andrum. Tvärtemot vad många andra bedömare tror och hoppas att det danska valet nu ska bidra till att EMU-debatten i Sverige nu tar fart, så spår Wibes dess död just därför att det omedelbara resultatet blir att man skjuter på folkomröstningen.

Nej-sidan inom socialdemokratin menar dock att det inte behöver vara av ondo. Såväl Sören Wibe och Stefan Carlén, vice ordf i EU-kritiker (s) hoppas att den tiden kan utnyttjas till att föra en debatt inom partiet om vilket EU man vill skapa. Den främsta frågan gäller då överstatlighet kontra mellanstatlighet. Wibe tror också att partiets opinionssiffror mår bra av respit i EMU-frågan.

Även om valresultatet innebär att den svenska nej-sidan stärkt sina positioner på kort sikt så anser både Wibe och Carlén att det finns demokratiska fördelar av den danska folkomröstningen. Stefan Carlén förtydligar att det danskarna gjorde är en demokratichock för Sverige och övriga Europa. Danskarnas nej visar att man kan säga ifrån och vi har haft en förlamning där man har tyckt att det inte spelar någon roll vad vi gör. Det är ändå några andra som bestämmer åt oss. Vi kan nu få en demokratisk effekt i att folk nu börjar engagera sig då det visat sig att man tydligt kan säga ifrån.

Sören Wibe tror att för Eurons del så blir det en kortsiktig skakning och långsiktigt tror han inte att det innebär så mycket för de stora länderna. De har investerat så oerhört mycket politiskt kapital i det här så man drar vidare och han tror att den verkliga prövningen för hela Europaprojektet kommer först vid en konjunkturnedgång.

Therese Rajaniemi

Källa:AiP