w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-09-12

Talande tystnad från LO och SAP

Curt Carlsson


När företag läggs ner brukar företrädare för arbetarrörelsen - LO och (s) - säga att företagsledningarna bör "ta sitt samhällsansvar". När tidningen Arbetet lades ner gjordes inget sådant uttalande - varken från ägaren av tidningen eller de förmodade och av alla de förväntade ägarna - LO och (s). I stället utbröt en tystnad som råder än idag. Men tystnaden är dock talande - även om LO och (s) - hoppades på motsatsen.

Den säger att varken LO eller (s) uppskattade och gillade tidningen Arbetet (av olika skäl, de flesta oredovisade). Därför fick Arbetet inget stöd. Det blir något för presshistorikerna att titta närmare på.

För min egen del tycker jag att det borde vara en självklarhet att arbetarrörelsen satsar de pengar man har på en rejäl mediaprodukt som inrymmer såväl en papperstidning som en internetupplaga (nättidning), radio och TV.

Pengar finns. Men viljan?
Dock: Politik är att vilja.
Vad Hvilja Dagens Arbetarrörelse?

Curt Carlsson,
anställd på Arbetet 1969 - september 1973 samt från augusti 1976 till slutet.

Not - Artikeln finns också publicerad på nedlagda tidningen Arbetet Ny Tids hemsida.