w w w . R a j a n i e m i . c o m

Så kan EU-kritiker också  stoppas

Vad är det som händer?
Ja, så har äntligen Marit Paulsen bekänt färg. Hon gick emot majoriteten inom partiet när hon tillsammans med Mona Sahlin och en hel del av partitoppen satsade på EU inför valet 1994.

Kanske var det så lukrativt att hon finner sig mer tillrätta inom borgerligheten. Var och en har ju rätt att ändra sig. Att det är någon förlust för partiet kan jag inte se, när hon nu inrättar sig där hon hör hemma.

Vad som däremot bekymrar mig är att partiet ska gå fram med en lista vid EU-valet nästa år. Är det för att partitoppen vill hindra att vi ska få se hur många inom partiet som är kritiska mot EU?

Nu kan de ju se till att inga EU-kritiker kommer med på listan. Samma förfarande som vi hade vid riksdagsvalet i höstas.
Den nominering vi hade inom partiet följdes ju inte, så man funderar varför den alls genomfördes. Nu blev det alldeles meningslöst. Utfallet passade inte det nätverk som är förhärskande.

Förnyelsen inom partiet hindras på så vis och tendensen till högervridning ökar.

Så blir det ju då bara de som suttit till sig i stolarna nomineras. Vi måste satsa mer på de unga, om inte nästa val ska bli en katastrof.

ASTOR ANDERSSON