w w w . R a j a n i e m i . c o m

De borgerliga gör egen hemsida mot EMU för att få fart på motståndet

Nu ska de borgerliga EMU-kritikerna i Sverige ta Internet till hjälp. Med en nej-till-EMU-hemsida hoppas Margit Gennser (m) och Björn von der Esch (kd) att få fart på motståndet även på den borgerliga sidan. Avsikten är att ge kunskap och information om EMU, som både är positiv och negativ. Vi vill inte missionera”, säger moderaten Margit Gennser till TT idag.

Margit Gennser och den tidigare partikamraten Björn von der Esch, som uteslöts ur partiet när han i EU-folkomröstningen startade ett nytt eget parti, står som "höga beskyddare" för hemsidan. Den nya hemsidan - www.nejtillemu.com - fungerar som en kunskapsbank med länkar till en rad olika kunskapskällor. Här kan man också komma vidare till EU och till dess institutioner, utländska partier, organisationer, tidningar och debattörer. Här finns också länkar till de svenska partierna. Gennser och von der Esch hoppas att de ska svara med att lägga in en länk till den EMU-kritiska hemsidan.

Syftet med hemsidan är att med alla lagliga och demokratiska medel bekämpa bildandet av en europeisk federal stat och hindra alla delbeslut som jämnar vägen för en sådan överstatlighet. Ämnesområdena är ekonomi, finans- och penningpolitik, handels- och industripolitik, säkerhet och försvar, miljö samt konstitutionella frågor. Men här går också att få fram demografiska uppgifter om de övriga EU-länderna. Nativiteten i dessa länder kommer definitivt att påverka svenskarnas ekonomi, hävdar Gennser till TT.

I en federal stat får svenskarna vara med och betala tyskarnas och italienarnas pensioner, anser Margit Gennser. Tyskland och Italien har katastrofalt låg nativitet jämfört med Sverige, även om vår sjunkit de två senaste åren. I ett federalt EU så kommer man att samordna socialförsäkringssystemen och pensionerna, och då förväntas vi solidariskt att ställa upp, säger Gennser vidare till TT.

Therese Rajaniemi
Källa: TT