w w w . R a j a n i e m i . c o m

EMU-motståndet ökar
Motståndet mot den europeiska valutaunionen (EMU) ökar, och inte på fyra år har svenskarna varit så negativt inställda till EMU som nu. Hela 56 procent skulle rösta nej till EMU om det var folkomröstning i dag.

Det visar den månatliga undersökning av EMU-opinionen som Demoskop gör på uppdrag av Finanstidningen.
Enligt undersökningen skulle 31 procent rösta ja, medan 13 procent svarar att de inte vet hur de skulle ha röstat. Det betyder att nej-sidan fortsätter att dra ifrån, för tredje månaden i rad. I förra månadens mätning hade nej-sidan 54 procent och ja-sidan 32 procent.

Inte sedan mätningen i juni 1996 har Demoskop noterat en så stark nej-sida som i den nu aktuella mätningen, då 58 procent sade att de skulle rösta nej, skriver Finanstidningen.

I mätningen har 1 009 personer mellan 18 och 89 år intervjuats i hela landet under perioden 25 oktober till 1 november.
TT