w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-03-04

Utvärdering EMU-folkbildningskampanj

Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet överlämnar i dag en rapport till regeringen angående Delegationen för stöd till folkbildning om EMU. Umeå universitet fick i december 1999 i uppdrag av delegationen att utvärdera det arbete som mottagarna av projektbidrag utfört.

-Uppgiften att fördela de medel som delegationen hade till sitt förfogande var grannlaga.
-Jag hoppas att denna utvärdering av de aktiviteter som genomförts och av delegationens arbete kan komma komma till nytta i framtiden när liknande fördelningar av resurser skall göras, säger Georg Andersson som lett delegationens arbete.

Bakgrund

Delegationen för stöd till folkbildning om EMU tillsattes den 11 januari 1999. Uppgiften var att fördela 20 miljoner kronor till folkbildningsinsatser om Ekonomiska och monetära unionen. Delegationen beslutade i maj 1999 att fördela 19,2 miljoner kronor. De tio studieförbund som hade ansökt om projektbidrag tilldelas sammantaget
15 620 000 kronor. 29 folkhögskolor från Furuboda i Skåne till Framnäs i Norrbotten erhöll 3 439 000 kronor. Länsbildningsförbundet Mittnorrland tilldelades 150 000 kronor. Endast organisationer som har folkbildning som sin huvudsakliga uppgift tilldelades medel.

Källa: Regeringen