w w w . R a j a n i e m i . c o m

2000-12-01

Sverige nu klart för Schengeninträde


Sverige är klart för operativt inträde i Schengensamarbetet. Det beslutade EU:s ministrar för rättsliga och inrikes frågor i Bryssel på fredagen.

Beslutet innebär att Sverige och de övriga nordiska länderna häver sina gränskontroller gentemot övriga Schengenstater den 25 mars 2001. Därmed blir det lika enkelt att resa mellan Stockholm och Rom som mellan Stockholm och Ronneby.

Bestämmelserna i Schengensamarbetet regleras i Schengenkonventionen och innebär fri rörlighet för personer och en gemensam yttre gräns. Dessutom ingår rättsligt och polisiärt samarbete och ett datoriserat informationsutbyte, som träder i kraft vid årsskiftet.

För utländska medborgare med uppehållstillstånd i Schengenområdet blir det möjligt att besöka ett annat Schengenland utan krav på visering. Anhöriga och bekanta till dessa kan resa i Schengenområdet under tre månader på ett och samma visum.

- Sveriges inträde i Schengen är ett av de viktigaste besluten sedan Sverige blev medlem i EU, säger justitieminister Thomas Bodström i en kommentar.

- Det är glädjande att invandrare i Europa genom Schengeninträdet åtnjuter samma möjlighet att resa fritt som medborgare i medlemsstaterna, säger migrationsminister Maj-Inger Klingvall.

Källa: www.regeringen.se