w w w . R a j a n i e m i . c o m

EMU-debatten

Euforin har stannat av. Trots den enorma PR-kampanj som drogs igång inför årsskiftet när den Ekonomiska Monetära Unionen infördes den 1 januari 1999 så är allmänheten måttligt intresserad. Vid den senaste opinionsmätningen (refererad i alla massmedia den 15 mars) har de EMU-positiva sjunkit från 51% till 40%. Kanske beror detta på att många ledande ekonomer som bl a Lars Calmfors, Lars Jonung och Carl Hamilton säger att vi bör avvakta med medlemskapet. Regeringsledamöter som Leif Pagrotsky och Marita Ulvskog, centerpartiets ledning, vänsterpartiet och miljöpartiet hyser samma grundläggande tveksamhet till att vi i Sverige hastar fram ett beslut om anslutning till EMU.

När man sett den katastrofala start euron fått borde de s k sakkunniga EMU-förespråkarna anta en mer klädsam och ödmjuk framtoning. Nu kan vi tacka Framtidskongressen i Sundsvall 1997 för att vår statsskuld efter knappt tre månader med euron inte stigit med ca tjugo miljarder, eller att våra AP-fonders värde har sjunkit med ca nio miljarder i värde under samma tid. Detta hade nämligen hänt om vi anslutit vår valuta till euron den 1 januari 1999. Alla med pengar på banken eller i madrassen är nog glada idag att inte ca 7% av spar-pengarna försvunnit!

När man sedan hör Pierre Schori och Göran Ferm sitta i TV och uttala att de är positiva till EMU så undrar man om de förstått något alls. Och dessa två kommer dessutom sannolikt att vara två av våra nya socialdemokratiska EU-parlaments-ledamöter efter EU-valet söndagen den 13 juni. Att sedan socialdemokraterna Sven Hulterström och Anita Gradin i DN tillsammans pläderat för att befria Sveriges Riksbank från demokratisk kontroll ger svindlande perspektiv på de nivåskillnader som finns i ett socialdemokratiskt arbetarparti när praktisk politik skall genomföras.

Det blir EU-parlamentsval den 13 juni men det är inte EMU-anslutningen eller ej som det då gäller. Dock kommer en (s)-valsedel fylld med EMU-fantaster troligtvis att göra att de flesta socialdemokratiska väljarna använder sofflocket denna sommardag eller kanske tar en mycket lång promenad i någon sommarhage med gullvivor och liljekonvaljer.

Arne Nyström och Staffan Örneland EU-kritiker (s)