w w w . R a j a n i e m i . c o m

Enligt nyheter från TT så vill:

Enbart hälften av svenskarna vara kvar i EU
den 11 november 2000 14:43

Bara 50 procent av svenskarna anser att Sverige ska vara kvar i EU. Av de socialdemokratiska väljarna är det färre än hälften som tycker det. Det visar en ny opinionsundersökning som presenterades på Arosmässan i Västerås på lördagen.

Hela 35 procent av svenskarna anser att Sverige inte ska vara kvar i EU medan 15 procent inte vet. Det är bara bland moderater och folkpartister som fler än hälften anser att vi ska stanna kvar i det EU som Sverige tar över ordförandeskapet för om mindre än två månader. Bara 46 procent av de socialdemokratiska väljarna vill vara kvar i EU, vilket bara är 9 procentenheter fler än bland vänsterpartisterna. - Det visar att EU fortfarande inte står för en demokratisk arena för Sveriges medborgare, säger LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin i en kommentar.

Hon deltog på lördagen i en EU-debatt på Arosmässan. Hon är inte särskilt överraskad över siffrorna.
- Nej, egentligen inte. Det pekar mot annat vi har sett och visar hur oerhört viktigt det är när vi talar om demokratiskt inflytande att visa att även EU står för det, säger hon.

Känslan av brist på demokratiskt inflytande visar sig också när de tillfrågade anger om det tror att Sverige kommer att vara kvar i EU. Det tror hela 80 procent. Den stora skillnaden mellan vad man tycker och tror återspeglas i samtliga partier.

EMU-motstånd

Om det vore en folkomröstning om den gemensamma valutan, euron, skulle Sverige följa Danmarks väg och säga nej. Bara 35 procent anser att Sverige bör gå med medan 50 procent säger nej och 15 procent tvekar. Även här är det bara m och fp som har en majoritet som är positiva. Bara 29 procent av s-väljarna vill ha euron, vilket faktiskt är färre relativt sett än vad till exempel miljöpartiets väljare vill. Hela 33 procent av dessa vill ha euron.

Inte heller för regeringens prioriterade fråga om utvidgningen av EU finns det något överväldigande stöd i opinionen. Visserligen vill en majoritet ha en utvidgning, men den är inte större än 56 procent. 26 procent säger nej och 18 procent vet inte.

Inställningen till att ta in nya medlemmar skiljer sig starkt mellan stad och land, hög- och lågutbildade. Bland högutbildade och välavlönade i städer är närmare 70 procent positiva medan färre än hälften bland lågutbildade och landsbygdsbor vill se en utvidgning.

Undersökningen är gjord av Gallup som intervjuat 1 000 svenskar i hela landet på uppdrag av länsstyrelsen i Västmanland.

av OWE NILSSON

Stockholm (TT)