w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-04-08

Gunnar Sträng sade nej till EU


Det fanns flera skäl till varför Olof Palme och den socialdemokratiska regeringen 1971 sade nej till medlemskap i EEC, dåvarande EU. Ett skäl var dåvarande finansminister Gunnar Sträng.

- Jag vill inte att min budget ska styras från Bryssel, deklarerade han.

Det berättade den tidigare kabinettssekreteraren och nuvarande ambassadören i Washington Jan Eliasson vid ett seminarium om Olof Palme i Stockholm på lördagen.

Eliasson var under flera år utrikespolitisk medarbetare till Olof Palme. Enligt honom, och även statsvetaren Ann-Marie Ekengren, hade Palme en öppen och tämligen förutsättningslös inställning till EEC.

Palme insåg att frihandeln var livsviktig för det exportberoende Sverige, och han ville även föra ut svenska idéer om välfärd och jämlikhet i det katolskt konservativa Europa.

- Han ville göra Europa socialdemokratiskt, som förre kabinettssekreterare Sverker Åström uttryckte saken. Enligt Åström var Palme också den förste svenske politiker som uppfattade EEC som ett fredsprojekt.

Som chef för den svenska förhandlingsgruppen skickades Åström ut av Palme i Europa för samtal inför ett eventuellt svenskt medlemskap. En särskild beredningsgrupp tillsattes på UD, som konstaterade att trovärdigheten i neutralitetsfrågan var knäckfrågan.

Andra skäl mot en svensk anslutning var motsättningarna inom partiet.

Kritiken mot Palme för att han ibland tog för lätt på kampen för demokrati och mänskliga rättigheter i såväl de kommunistiska staterna som i de befriade länderna i tredje världen förklarade Eliasson med att det var ett uttryck för kalla kriget och de rådande förutsättningarna.

Källa: Tidningarnas Telegrambyrå