w w w . R a j a n i e m i . c o m

Arbetslöshetens Moment 22

Vice statsminister Lena Hjelm-Wallén var nyligen på Örebrobesök. Hennes ärende var bl a att aktivera och informera våra lokala (s)-organisationer inför arbetet med EU-parlamentsvalet den 13 juni. Hon inledde med att tala om socialdemokratins dåliga valresultat i riksdagsvalet och orsakerna till detta. Det var en summarisk  själv-rannsakan Lena presenterade. Inte heller partiledningen har visat någon större grundlighet i analysen av orsakerna.

När frågan om arbetslöshetens orsaker togs upp, och om svårigheten att uppfylla Göran Perssons löfte om halvering av denna till år 2000, uppmanades frågeställarna att tiga. Trots åthutningen ville frågeställarna veta om inte regelverket i EU var bidragande orsak. Problemet är att arbetslösheten permanentas på hög nivå efter undertecknandet av stabilitetspakten i Dublin 1996. Maastrichtfördraget som 53% av väljarna sade Ja till i folkomröstningen 1994 påtvingade oss konvergenskraven för att nå inträde i EMU. Ett av konvergenskraven är att befria Riksbanken från demokratisk kontroll och påverkan. Detta beslutades av Sveriges Riksdag den 25 november 1998. I direktionen för Sveriges Riksbank sitter nu fem enskilda personer utsedda att sköta valuta och räntefrågor utan att avkrävas något demokratiskt ansvar.

Riksbankens uppgift är bl a att behålla en låg inflation genom att i realiteten reglera den med högre arbetslöshet. Kortfattat innebär detta att om arbetslösheten sjunker höjs styrräntan och arbetslösheten ökar. Detta kallas jämviktsarbetslöshet.
 
När därför regeringen utlovar halvering av den öppna arbetslösheten har regeringen egentligen inte den reella möjligheten. Industrins tillväxt kan höjas genom styrräntesänkning som ger stimulans för investeringar. Inte heller till detta tar vår Riksbank några initiativ. Räntesänkning kan höja inflationen vilket vår Riksbank säger nej till för att vi skall klara inträdet i EMU. Detta blir ett arbetslöshetens Moment 22.

Det är dessa tvångsregler som EU-medlemskapet gett oss. Och när medlemmar i partiet vill diskutera detta så uppmanas de att tiga. Det är väl därför som kritiska kandidater sorteras bort från EU-valsedeln. Efter semestern i sommar får kanske Lena och Göran fortsätta att diskutera valnederlag.

Arne Nyström och Staffan Örneland
EU-kritiker (s)