w w w . R a j a n i e m i . c o m

Välkommen till RSJ! 

O S A (om svar anhålles)

Svenskarna är de mest kritiska av alla EU:s väljare. Det framgår av de attitydundersökningar som publiceras och av olika debattörers inlägg i medierna.
Orsaken sägs vara okunnighet om vad Unionen egentligen står för, vilka mål som ställts upp.
Men av allt som skrivits och sagts om de europeiska medborgarnas kunskap om EU så undrar jag!!
Det kanske är precis tvärtom - . Debatten om EU-medlemskapet inför omröstningen och kampanjen inför EU-valet 1995 gav svenskarna en grundlig genomgång av det som EU då var och skulle bli (efter Maastricht och Amsterdam-fördragen).
Och med den kunskapen följde en skepsis som inte har blivit mindre vartefter åren gått.
Nu står vi inför ett nytt val av företrädare till EU-parlamentet och samma visa dras igen. Vi, eller rättare sagt ni, svenskar vet inte vad som är bäst för er. Den ena efter den andra av partiernas kandidater kliver fram och säger att NU MÅSTE NI SÄGA JA TILL EUROPA.

Men vi okunniga gräsrötter vill faktiskt veta vad det är vi säger ja till.


ELLER kan vi säga JA till Europa och behålla och utveckla vårt Svenska samhälle SÅ SOM VI VILL HA DET.

Ni kandidater till EU-parlamentet - det är ert ansvar att tala om för oss i vilken riktning ni vill föra oss och vilka möjligheter ni har att förverkliga era visioner.

Bengt (s) Bergman
Eskilstuna