w w w . R a j a n i e m i . c o m

S-besked om EMU efter jul

STOCKHOLM
Efter jul bestämmer sig socialdemokraternas partiledning i EMU-frågan. På kongressen nästa vår ska partiet sedan ta ställning. Enligt vice statsminister Lena Hjelm-Wallén är ett definitivt nej till EMU inget troligt alternativ. Efter besluten i verkställande utskottet och partistyrelsen kring nyår, kommer dokumentation att skickas ut till partiapparaten i början av februari.

I Ekots lördagsintervju fick Hjelm-Wallén frågan hur troligt det är att s-kongressen kommer med ett definitivt beslut, ja eller nej, till medlemskap i valutaunionen EMU.
- Jag tycker att ett definitivt nej under alla förhållanden skulle vara mycket konstigt. Det vore att inbjuda svenska folket till att för evigt slå igen dörren till EMU. Jag förstår inte ens hur en sådan fråga skulle formuleras i en valrörelse, sade Hjelm-Wallén.

- Som jag ser alternativen så är det antingen ja till att gå in i valutaunionen, eller så säger vi att det är bra som det är, vi fortsätter att hålla oss utanför därför att det gagnar oss bäst.
- Det är i dag väldigt svårt att veta vad som blir kongressens beslut. Vitsen med att säga ''nej nu, vänta och se'', är enligt Hjelm-Wallén att osäkerhet om vad EMU-projektet egentligen leder till kan skingras.

- Nu är EMU fem månader gammalt och nog är det bra om man kan få lite mer tid på sig för att se hur det faktiskt fungerar. Om s-kongressen skulle rösta för ''nej nu, vänta och se''-linjen, anser hon att en folkomröstning vore onödig:
-Att förändra nuvarande situation, överge kronan och gå in i ett nära valutasamarbete, det är sådant vi ska inbjuda svenska folket att ta ställning till. Men att bara bekräfta hur det ser ut i dag, det skulle vara en väldigt underlig folkomröstningssituation.
( TT )