w w w . R a j a n i e m i . c o m

Konsten att ha fel

Att ha fel är en medfödd talang. Man kan inte lära sig det.En del människor är särskilt väl rustade i det avseendet och kan ha fel flera månader i sträck.

Här följer ett urval av påståenden, som av eftervärlden visats vara fullkomligt felaktiga.

"Flygning med maskiner som är tyngre än luft är opraktiskt, meningslöst och fullständigt omöjligt"
Simon Newcomb (1835-1909). Bröderna Wrights flygning 18 månader senare påverkade inte hans åsikt.

"Himmel och Jord skapades samtidigt den 23 oktober år 4004 f kr klockan nio på morgonen"
Dr John Lightfoot, vice kansler vid Cambridgeuniversitetet, strax innan Darwin publicerade sin bok Om arternas uppkomst.

"Det inte möjligt att åka järnväg i hög fart, därför att passagerarna, oförmögna att andas, skulle dö av kvävning"
Dr Dionysos Lardner (1793-1859), professor i fysik och astronomi vid University College, London. Han påstod också att större ångfartyg aldrig skulle kunna korsa Atlanten, eftersom de skulle behöva mera kol än de kunde ta med sig. Två år senare krossade Great Western Atlanten.

"Djur, som rör sig, har ben och muskler. Jorden har inga ben och muskler; därför rör den sig inte"
Scipio Chiaramonti.

"Alldeles för bullrande, min käre Mozart. Alldeles för många noter"
Kejsar Ferdinand efter premiären på Figaros bröllop.

"Om inte Beethovens sjunde symfoni på ett eller annat sätt förkortas kommer den snart att falla i glömska"
Philip Hale, Musikkritiker i Boston, 1837.

"Jag spelade igenom musiken av den där skurken Brahms. Vilken talanglös djävel! Det retar mig att hans uppblåsta medelmåttighet hyllas som geni. Men Raff är ett geni i jämförelse med honom"
Tjajkovskijs dagbok, 9 oktober 1886.

"Jag kan inte acceptera relativitetsteorin, lika lite som jag kan acceptera atomernas existens eller andra liknande dogmer"
Ernst Mach (1838-1916), professor i fysik vid universitetet i Wien.

"Vi gillar inte deras sound. Gitarrgrupper är på väg att försvinna"
Grammofonbolaget Decca, när de refuserade The Beatles 1962. (Gruppen fick också nej av Pye, Columbia och HMV).

"Rembrandt kan inte jämföras som porträttmålare med vår utomordentligt begåvade engelske artist, mr Rippingille"
John Hunt (1775-1848).

"Energi som produceras genom att klyva atomer är en mycket tvivelaktig sak. Var och en som räknar med atomklyvning som en kraftkälla pratar i nattmössan"
Ernest Rutherford (1871-1937) sedan han delat atomen för första gången.

"Du kommer aldrig att bli någonting"
En skollärare i München till Albert Einstein, 10 år.