w w w . R a j a n i e m i . c o m

2001-02-28

EFTERLYSNING

Till hittegodsavdelningen Stockholms Centralstation
Regeringen

 

Hej!

Vi är ett antal fackligt aktiva som går en utbildning på Brunnsviks Folkhögskola och som saknar ett viktigt material.

Det verkar som om vårt arbetsmaterial det Socialdemokratiska Partiprogrammet har försvunnit spårlöst. Vi skulle vilja att ni återlämnar det, eftersom ni ändå aldrig har använt er av detsamma.

Vi har funderat en hel del under dagarna här och kommit fram till om vi skulle ordna en ny organisation, kanske ett politiskt parti och hitta ett slagfärdigt namn som går hem i stugorna.

Ett av namnförslagen skulle kunna vara Socialdemokratiska Arbetarepartiet. Problemet är när vi kollade med Patent och Registreringsverket var att namnet redan var upptaget.

Det skulle vara bra om vi kunde få köpa rättigheterna på namnet eftersom ni ändå inte använt det till sitt rätta syfte. Då kunde man kombinera namnet med en Socialdemokratisk politik.

Vi har även en hälsning att framföra från Bosse. Bosse är naturligtvis Bo Lundgren som undrar var ni gjort av Moderaternas program som ni lånade efter valet 1994.

Arbetets Söner och Döttrar
Brunnsvik Folkhögskola år 2001.