w w w . R a j a n i e m i . c o m

 

Tre präster satt i bastun i samband med ett stiftsmöte och samtalade om arbetets vedermödor. De kom så in på fördelningen av kollekten, något som i viss mån orsakade dem bryderi. Hur mycket borde rimligen Gud ha och hur mycket kunde de behålla själva?

Förste prästen: Jag har ritat ett streck i sakristian, över det häller jag ut kollekten. Det som hamnar på vänstra sidan får Gud Fader, det som hamnar på högra tar jag själv.

Andra prästen: Jaha ja! Jag har en cirkel ristad i golvet i sakristian. Jag häller kollekten över den och det som kommer i cirkeln får Gud Fader, resen tar jag.

Tredje prästen: Jag häller hela kollekten i en hink, så går jag ut och kastar upp alltihop i luften. Det Han hinner ta får han, resten tar jag!


Tack till Tommy Eklöv för bidraget!