3.

Fredda
gangsta99@hotmail.com
Jag har 2st Datorer och vill kunna vara uppkopplad på båda samtidigt, går det att göra så med nätverks kort? och vad kostar det att skaffa? eller kan man göra på nått annat sätt? //fredda?

Hej!
Ja du måste till att börja med ha ett nätverkskort i varje dator. Om du har två datorer så kan du koppla ihop dem direkt med en korskoppladkabel. Annars kan du också ha en 'hub' som är ett nätverksnav med x antal portar som man pluggar in respektive dator i. Du kan besöka t.ex. PC-Express www.pcexpress.se och kolla själv. Jag har sett exempel på paket med 1 hub och 2 nätverkskort för ca 800:-.

För att dela internetuppkoppling så finns det en programvara som heter "Wingate". Den fördelar trafiken mellan datorerna och fungerar samtidigt som en brandvägg. Närmare detaljer finns på deras hemsida http://wingate.deerfield.com
Mats Rajaniemi

Nytt! Windows 98 Second Edition/ andra utgåvan innehåller möjlighet att dela internetanslutning! Det räcker om du har Windows 98 SE på en dator. Du skapar sedan en diskett som du installerar i den andra datorn. Sedan använder du datorn med Windows 98 SE som server.

w w w . R a j a n i e m i . c o m