105.

Lisa
mailto:Caroline.dernestam@mariestad.se
När jag startar upp datorn så står det att filen msnp32.dll saknas och att den måste installeras om för att det programmet ska kunna användas. Hur gör jag då.
Tack på förhand fr. Lisa

Hejsan!
Filen har med nätverket att göra och har endera blivit skadad, försvunnit eller är fel version.

Ett sätt är att ta bort och sedan installera om "Client for Microsoft Networks/Klient för Microsoft Networks". Det gör du i nätverksinställningar i kontrollpanelen.

Annars så skulle du kunna kopiera tillbaks filen från Windows installationen.

Här är en länk till hur man "plockar ut" enstaka filer från Windows installationsfiler:
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;Q129605
De gäller för Windows 95, Windows 98, Windows 98SE och Windows ME och är på engelska. Du måste ha tillgång till Windows installationen endera på hårddisken eller CD-Rom skivan

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m