112.

Anonym
mailto:gterland@hotmail.com
hej,
jag har en formaterat min hårddisk (win95) och vill ominstallera win95 på den. jag har startdiskett och cd-skiva. när jag startar datorn så kommer a:/ upp. jag kan inte hitta beteckningen för cd-rom enheten (d:/ och e:/ funkar inte) så att jag kan installera windows från cd:n. så hur gör jag för att installera windows från cd:n?

Hejsan!
Om det är en äldre dator som inte stödjer start av datorn direkt från CD, så måste du ha drivrutin m.m. för CD-läsaren på startdisketten.

Dessa rader hittade jag i CONFIG.SYS respektive AUTOEXEC.BAT på en gammal startdiskett för Windows 95:

CONFIG.SYS:
 device=a:\MTMCDAI.SYS /D:MTMIDE01 /L:G
 device=display.sys con=(ega,,1)
 country=046,850,country.sys

AUTOEXEC.BAT:
 a:\MSCDEX.EXE /D:MTMIDE01 /M:10
 mode con cp prepare=((850) ega.cpi)
 mode con cp select=850
 keyb sv,,keyboard.sys

Dessa filer fanns på disketten:
 DRVSPACE.BIN
 COMMAND.COM
 FORMAT.COM
 SYS.COM
 HIMEM.SYS
 AUTOEXEC.BAT
 DISPLAY.SYS
 COUNTRY.SYS
 EGA.CPI
 MODE.COM
 KEYBOARD.SYS
 KEYB.COM
 FDISK.EXE
 ATTRIB.EXE
 EDIT.COM
 REGEDIT.EXE
 SCANDISK.EXE
 SCANDISK.INI
 DEBUG.EXE
 CHKDSK.EXE
 UNINSTAL.EXE
 MTMCDAI.SYS
 MTMCDAI.386
 MSCDEX.EXE
 CONFIG.SYS

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m