134.

Kaj
mailto:Kaza_1981@hotmail.com
Hur skapar man en startdiskett i Windows XP?

Hejsan!
Här finns information om hur man gör.
http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;sv;SV310994

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m