153.

Lasse
mailto:lars@c-sam.nu
Hur gör man när man vill ominstallera win 98..(tömma datorn och börja om från början)

Hejsan!
Se t.ex. fråga 145.
Om du inte har delat upp hårddisken i flera partitioner (delar) som C:, D: osv. så räcker det att du startar upp datorn med en startdiskett och sedan vid A:\ prompten skriver FORMAT C:
Sedan startar du datorn igen med disketten och sätter i installationsCD'n. Vid A:\ skriver du D: och sedan Install (eller var det setup?)
Som i tidigare frågor sagts, nyare datorer klarar också av att starta direkt från en CD. Man kan eventuellt behöva gå in i BIOS-setup för att ändra startordningen tillfälligt.

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m