22.

Johannes
koj-870520@edu.varnamo.se
Jag undrar vad en internet port är för något?

Hejsan!

När man talar om portar i det här sammanhanget så är det inga fysiska kontakter, utan mer att se som adresser. Det är en del av TCP/IP standarden. Ett annat sätt att tänka sig det är ungefär som när du lyssnar på radio. Ska du lyssna på 'P3' så rattar du in en speciell frekvens och en annan för 'P1' osv. Man har bestämt att t.ex. HTTP protokollet ska kommunicera via port 80, FTP ska gå via port 20-21 och så vidare. En port kan ha ett nummer från 1 till 65536.

mvh Mats Rajaniemi

w w w . R a j a n i e m i . c o m