229.

Benny Nordell
mailto:benny,nordell@visit.se
Fråga 1 Kan inte stänga datorn med, Start-Stäng av/återstarta. Hur återställa? W 2000 Fråga 2 har två hårddiskar på samma Buss, är det OK? Mycket bra sida. Benny

Hejsan!
Kan du inte få datorn att avsluta Windows och sedan bryta strömmen?
Om det är det du menar så prova med att via kontrollpanelen öppna Energialternativ. Välj fliken APM och kryssa i rutan att du vill aktivera APM. Det fungerade för mig.
Hittade också en not om att Easy CD Creators Direct CD kunde låsa upp maskinen.

Man bör inte ha två diskar på samma IDE bus om de inte är lika snabba.

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m