252.

Micke
mailto:mikebois@hotmail.com
Min kamrat gjorde en partation och gjorde så att cd rom enheten kom i E:. Nu har jag tömt datorn och skall starta upp med win 98 startdiskett, men eftersom datorn nu vill läsa från D och där inte finns någon cd enhet så fungerar inte startdisketten och jag kan inte installera win 98. Hur gjör jag för att få datorn att läsa i E? Med vänliga häls Micke

Hejsan!
Starta datorn med disketten. Öppna och redigera AUTOEXEC.BAT och CONFIG.SYS filerna. Ändra hänvisningarna från D till E. För att redigera filerna skriver du EDIT AUTOEXEC.BAT respektive EDIT CONFIG.SYS när du står vid A:\> prompten.

/Mats

w w w . R a j a n i e m i . c o m